Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/837321

Contents of this Issue

Navigation

Page 92 of 139

93 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2017 NORSKE TEKNOLOGI- LEVERANDØRER til oppdrettsindustrien har vært på tur. Denne gangen til Vietnam, i regi av Innovasjon Norge. Det var varmt, det var fuktig og det var lærerikt. Men mest av alt var det voldsomt imponerende. Ja, ikke alt, men en bedrift grup pen besøkte var meget impone- rende. Her fikk vi innblikk i hva morgendagens oppdretts- industri kan bli. Stedet var Bac Lieu noen timers kjøretur fra Can Tho i det sy dlige Vietnam. Der lig- ger rekeklekkeriet til bedriften Viet UC, eller Vietnam Aust- ralia Seafood Corporation, som den heter på engelsk. Og dette er ingen bakgårds- bedrift, slik man kan finne mange steder i Asia. Dette er moderne, industrielt og vitenskape lig oppbygget. Anlegget består av klekkeri og «grow-out» dammer. Klek- keriet tar sikte på å bli ver- dens største for reker, og er — etter det vi kunne forstå — på god vei til å bli det. På et område som dekker over 100 mål ligger dusinvis av småhus med klekkerier, og dessu ten massevis av kjempestore «drivhus». Hvert «drivhus» inneholder åtte store dammer for «grow-out», hver på 500 kvadratmeter. Når anlegget er fullt utbygget, vil det dekke et område på ca. 315 mål. Totalt vil Viet UC kunne produsere ca 50.000 tonn reker i året av arten Penaeus vannamei, Første uken i mai arrangerte Innovasjon Norge et besøk til Viet nam for norske utstyrsleverandører. De snaut 20 deltakerne besøkte Hanoi, Nah Trang og Bac Lieu. Erik Hempel holdt foredrag og deltok på vegne av Stiftelsen Nor-Fishing. Her gjengen samlet foran inngangsporten til rekeprodusenten Viet UC, som har planer om å produsere 50.000 tonn oppdrettsreker på årsbasis. Hempel ble mektig imponert. (Foto: Viet UC) Vietnam viser vei av Erik Hempel Vietnam Australia Seafood Corporation, eller Viet UC som selska pet heter i Vietnam, er ikke akkurat småtterier. Anlegget er fortsatt ikke ferdig utbygget på dette bildet, og vil til slutt dekke et areal på 315 mål. (Foto: Viet UC)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2017