Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/837321

Contents of this Issue

Navigation

Page 87 of 139

88 "Norsk Fiskerinæring" nr.5 - 2017 Nordic Group er noe for seg selv. Litt fordi de i det store og hele holder seg til handel med vill hvitfisk. Mye på grunn av den spesielle todelingen med stor aktivitet både ved hovedkontoret i Trondheim og i Boston. Og selvfølge- lig også på grunn av den innholdsrike historien. Slikt er ikke til å unngå når man holder det gående i norsk sjømatnæring i et halvt sekel. Under den første markeringen av 50-års-jubileet i Brüssel hadde styreleder og største eier, Terje Korsnes, tatt turen over fra USA for å snakke om hvor selskapet står og hva det vil. Korsnes-navnet går også igjen når man spør om hvor- dan Nordic Group er blitt til. Høsten 1967 ble andelsla- get Nordic Group stiftet, først og fremst for å eksportere frosset filet til USA. Råstoffet kom fra de mange deleierne langs norskekysten. Terjes onkel, Oddleiv Ko rsnes, var en av initiativtakerne og ble selskapets første da glige leder. Hans egen grossist- og eksportvirksomhet ble etter hvert fusjonert inn. De første årene, også etter at Oddleiv Korsnes døde i 1976, dreide alt seg om fryste fileter og blokk til USA. USA-kontoret kom på plass alt i 1972. — På andre aktuelle mar- keder hadde Frionor monopol. Men da fiskeriminister Thor Listau opphevet monopolet på 1980-tallet, kom vi i gang med eksport til land som Sve- rige, Frankrike og Tyskland, forteller dagens adm. direktør Espen Hanson. En annen merkestein var året 1996. Stadig flere av de opprinne- Hele gjengen klar for mer jubileum og aller mest for nye år. Som for andre salgsbedrifter er kunnskapen, egenskapene og samarbeid sånden hos de ansatte avgjørende for hvordan det går. Nordic Group-teamet representerer også svært mange års erfaring — både på hovedkontoret i Trondheim og på Boston-kontoret. (Foto: Nordic Group) Trippelfeiring for Nordic Group: Et skikkelig bryllup skal gjerne vare tre dager til ende. Hvit fiskselskapet Nordic Group har over- levd de fleste av sine eiere og markerer 50 år i Brüssel, Trondheim og Boston. Presangønsker er bedre vilkår for levendelagring, forutsigbarhet og fortsatt god tilgang på råstoff.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2017