Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/837321

Contents of this Issue

Navigation

Page 51 of 139

52 "Norsk Fiskerinæring" nr.5 - 2017 Siden 1946, da Norge fikk verdens første Fiskeridepar- tement, har landet hatt 14 statsministere. Einar Gerhard- sen er den som har ledet flest regjeringer og sittet lengst. Han var statsminister tre gan- ger og i tilsammen 17 år og 17 dager. Gro Harlem Brundt- land var også statsminister tre ganger, men «bare» i vel 10 år. Trygve Bratteli, Kåre Willoch, Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenberg har vært statsministre to ganger. Siden 2. verdenskrig har Arbeiderpartiet hatt makten i Norge i 49 år. 40 år alene og ni år i regjeringssamar- beid med andre. Ingen andre partier har mer æren for samfunnsutviklingen i Norge gjen nom disse vel 70 årene. Ikke bare æren forresten, også ansvaret. Ingen andre har heller hatt flere fiske- riministre. Det startet med verdens første — Reidar Carlsen, som var fiskeripoli- tisk sjef fra 1946 til 1951, og har sin foreløpige ende med Lisbeth Berg-Hansen, som ledet Fiskeridepartementet fra 2009 til 2013. I alt 14 av landets 25 fiskeriministre har vært fra Arbeiderpar tiet. Om vi også tar med Gunhild Øyan- gen, Dag Terje Andersen og Sylvia Brustad, som alle har fungert som fiskeriminister, har 17 av 28 bakgrunn fra Arbeiderpartiet. Siden 1946 har Fiskeridepar- tementet vært ledet av en arbeiderpartipolitiker i 46 år. Vi kan altså trygt skrive at ingen har påvirket eller utformet fiskeri politikken mer enn AP. Valgtapet i 2013 var smertefullt. Nå mobiliserer Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre som aldri før for å gjenvinne makten. Me- ningsmålingene viser at dette meget vel kan lykkes — ikke alene, men i samarbeid med Foran stortingsvalget: Partienes fiskeripolitikk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2017