Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/837321

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 139

23 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2017 Lokøy Blakstad Ystmark Thormodsdottir tar ordet! Henrik Wiedswang Horjen og Kristina Furnes i Geelmuyden Kiese Fiskere begynner å få rømt oppdrettslaks på kroken ikke så langt fra anlegget ditt, og har tipset lokalavisen. Dykkerne har oppda get et hull i nota. Naturvernforbun dets lokallag har allerede kritisert deg i media, og nå ringer Fiskeridirektoratet. Hva gjør du? Ingen bedrifter kan i dag isolere seg fra samfunnet. Det er ikke lenger mulig kun å fokusere på egen kjernevirksomhet i fred og fordragelighet, uten oppmerksomhet fra omverden. Tydelige løfter til resten av samfunnet er et av kjennetegnene på en sterk merke vare. I sjømatnæringen er båndet til omverden enda tydeligere enn i andre bransjer. Fiskerne får benytte seg av fiskeressurser som tilhører nasjonen Norge. Oppdretterne bruker våre felles fjorder til å produsere laks og ørret. Da er resten av samfunnet allerede involvert, og må tas på alvor når en krise oppstår. Hva er en krise? «Det tar 20 år å bygge opp et merke, men kun sekunder å ødelegge det». Ordene tilhører Warren Buffet, men er nok et utsagn alle selskaper som har opplevd en krise kan kjenne seg igjen i. I Geelmuyden Kiese definerer vi krise som en hendelse som brått rokker ved tilliten til en virksomhet. Den er ofte uforutsett, berører viktige deler av bedriften og fører til stort fokus på selskapet. Media og andre aktører tar regien på historien og definerer sannheten. Faktafeil og spe kulasjoner preger nyhetsbil det. Historien over, der tusenvis av laks har rømt fra et op pdrettsanlegg, er en slik krise. En alvorlig ulykke på en fiske båt, eller om Mattilsynet oppdager uønskede stoffer i fiskekakene til en fiskeindustribedrift, er andre eksempler. What happens in Vegas stays on Google Kriser setter selv store organisasjoner på prøve fordi samfunnet etterspør nærmest ubegrensede mengder med informasjon, samtidig som ressursene organisasjonen Det er fort gjort å trå feil — å rote det skikkelig til. Det klarte ledelsen i amerikanske United Airlines tidligere i år, da selskapet kastet ut en eldre passasjer fra et overbooket fly. Mange av de andre passasjerene filmet det som skjedde med mo bilene, og krisen var et faktum da selskapet påsto at alt hadde gått greit for seg. Det er mye dårlig krisehåndtering å lære av denne historien. Ulykken er ute og journalistene begynner å ringe. Ikke gjem deg under dyna og håp at det går over. Handlekraftig håndtering av krisen og riktig kommunika- sjon kan hindre at hendelsen ødelegger tilliten til både bedrift og merkevare. Når krisen har skjedd!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2017