Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/837321

Contents of this Issue

Navigation

Page 105 of 139

106 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2017 HISTORISKE Fiskerifolk Utsnitt av maleri av Steffen Staalesen. I mange år var han en av de største aktørene i norsk fiskerinæring og utvilsomt en av de mest betydningsfulle borgerne i sildebyen Haugesund. Mot slutten slet sildakongen, samfunnsborgeren og levemannen med betalingsev nen. Det endte med konkurs.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2017