Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/837321

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 139

AQUA NOR 2017 VELKOMMEN TIL AQUA NOR 2017 I TRONDHEIM Havbruksnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av de siste årene, og er en kunnskapsindustri med avansert teknologi. Aqua Nor er i dag verdens største messe på sitt område. Det arrangeres en rekke seminarer, konferanser, presentasjoner, foredrag og debatter som bidrar til å holde de besøkende faglig oppdatert. Kom og opplev mangfoldet av produkter og tjenester under Aqua Nor! Næringens viktigste møteplass! 15 - 18 AUGUST Stiftelsen Nor-Fishing / Telefon: 73 56 86 40 / E-post: mailbox@aqua-nor.no / www.aqua-nor.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2017