Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 7 of 35

8 1/2017 Hjem og Skole F orskning på barn og unges søvnvaner viser at mangel på søvn kan føre til både opp- merksomhetsvansker, dårligere skoleresultater og depressive symptomer. Men i en hverdag som skal fylles med skole, ven- ner, familietid og fritidsinteres- ser, så kan døgnets timer lett føles for få, og da er det gjerne antall timer med søvn det går ut over. – Generelt vet vi at det å få nok søvn gir en svært god helsegevinst, sier Mari Hysing. Hun er professor og søvnfor- sker ved Uni Research Helse i Bergen, og understreker at en kort natt innimellom ikke gjør skade, men at det er den gjen- nomsnittlige søvnlengden som det er viktig at blir lang nok. – Sover man godt, er man mer oppmerksom og fokusert på dagtid, og dette henger igjen sammen med bedre sko- leresultater. Er man uthvilt, så klarer man rett og slett å møte dagliglivets utfordringer bedre enn om man har sovet for lite, sier Hysing. Gammel regel gir pekepinn Den gamle regelen om at barn på åtte år skal legge seg klokken åtte, og deretter skal i seng et kvarter senere for hvert år som går – og at ingen barn skal være oppe etter klokken halv ti, kan ifølge Mari Hysing fortsatt brukes. – Selv om søvnbehov vari- erer fra person til person, kan denne regelen gi foreldre en god pekepinn på når barna Uthvilt og opplagt Korte netter gir ofte barn med humør- svingninger og dårlig konsentrasjon, men hvor lang er egentlig en god natts søvn for en niåring? Og hva med tenåringen, kan hun være oppe så lenge hun vil? Tekst: TANJA HAUGE REINE Foto: Marit Hommedal Illustrasjon: Kerstin Fors

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017