Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 35

4 1/2017 Hjem og Skole V ed hjelp av blant annet dagbøter for kommunene og en handlingsplikt for skolene, vil kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen styrke barns og foreldres rettigheter i mob- besaker. Er det en voksen som krenker en elev, skal reaksjonene være ekstra strenge. Det skal samtidig bli enklere å klage – og ikke minst skal skolene få en plikt til å informere elever og foreldre om hvilke rettigheter de faktisk har. For at det skal bli enklere å forstå, er også språket i regelverket om- arbeidet. Samtidig skal det nye mobberegelverket også gjelde både på leksehjelptilbudet og i skolefritidsordningen. Til tross for utallige tiltak og kampanjer de siste årene, var den nyeste elevundersøkelsen deprimerende lesning. Over seks prosent – eller 39 000 elever – sier de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Nå vil kunn- skapsministeren lovfeste en null- toleranse. Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist Vil lovfeste nulltoleranse mot mobbing

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017