Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 35

22 1/2017 Hjem og Skole SFO ble lovfestet som en del av skolereformen i 1997, sammen med skolestart for seksåringene og den nye læreplanen (kalt L-97). Men det manglet helt fra starten tydelige føringer for hva skolefritidsordningen skulle være. Mange har etterlyst dette i de 20 årene som har gått, og nå ser det endelig ut til at det vil komme. Hvordan måle kvalitet? Kvalitet kan måles, men hvordan kan man evaluere kvaliteten i SFO? Det finnes ulike oppfatninger om hva SFO skal være. Noen rendyrker et fritidsprinsipp og har fokus på trivsel, lek og sosial utvikling. Andre ser på SFO som en del av skolen, og vil måle kvaliteten i forhold til skolens verdier og mål. Men SFO er både skole og fritid, og bør vurderes i begge målestokkene. Som far til barn i SFO er jeg opptatt av å få valuta for pengene vi betaler. Målt i forhold til barnehage, er SFO et dyrt tilbud. Statssubsidier trekker foreldrebetalingen til barnehage ned, mens SFO-prisen fremstår som høy – til tross for at voksendekningen kan være en tredel og oppholdstiden under halvparten av barnehagen. Så hva kan jeg forvente av SFO? Det er viktig at mitt barn opp- lever trygghet og trivsel. Men er det nok? Jeg ønsker også at SFO skal bruke tiden med barna «fornuftig». Hvis barna bare skal tegne eller spille på PC, kan de jo like gjerne være hjemme alene. Hvem skal jobbe i SFO? Noen mener at det skal innføres kompetansekrav til ansatte i SFO, for eksempel krav til høyere pedagogisk Kvalitet i SFO: I november 2016 vedtok Stortinget å gjennom- føre en nasjonal evaluering av skolefritidsordningen, og følge opp med en stortingsmelding. Forslaget fra Venstre bør glede alle som har barn i SFO. Men også for ansatte i store og små SFOer er dette gode nyheter. Tekst: JONNY BECHER ERIKSEN, tidligere SFO-leder utdanning for SFO-leder og minimum fagbrev barne- og ungdomsarbeider for øvrige ansatte. I dag er det ikke nasjonale krav om dette, men noen kommuner priorite- rer ansatte med relevant utdanning ved nyansettelser. Hvis barna bare skal tegne eller spille på PC, kan de jo like gjerne være hjemme alene Foto: Casper Kongstein "

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017