Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 18 of 35

Hjem og Skole 1/2017 19 Mor Far Barn BARN OG SKILSMISSE En skilsmisse betyr en stor overgang for barnet. Hvilke reaksjoner er vanlige, og hvordan kan både foreldre og skole på best mulig måte anerkjenne barnets følelser? Tekst: MAGNHILD FREUCHEN, frilansjournalist – I takt med stigende skilsmissefrekvens i de senere årene har det skjedd en betydelig økning i interessen for hva samlivsbrudd medfører for barna som blir invol- vert, sier psykologspesialist ved Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune, Kjersti Hildonen. Hun forteller at en skilsmisse mellom foreldre også innebærer en stor overgang for barna. Ikke bare når det gjelder den rent praktiske overgangen, med blant annet flytting mellom to hjem, men også den følelses- messige endringen. – All forandring i livet har en tendens til å skape uro og utrygghet, fordi vi ikke helt vet hva vi kan vente oss. Barn og ungdom har gjerne et enda større behov for trygghet og forutsigbarhet enn voksne. En større livsendring som skilsmisse mellom foreldrene vil derfor naturlig sette i gang mye følelser hos barn og unge. Ulike reaksjoner Ifølge psykologspesialisten vil barn som opplever skilsmisse kunne reagere svært ulikt. – Hvordan barn reagerer avhenger dels av hvordan de forberedes på hva som skal skje, om det er konflikter mellom foreldrene, om foreldrene evner å ta barnas perspektiv og romme og forstå barnas tanker og følelser, påpeker hun.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017