Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

Innhold 3 LEDER 4 VIL LOVFESTE NULLTOLERANSE MOT MOBBING 8 UTHVILT OG OPPLAGT 11 KRISTINS SPALTE 12 ALTFOR TILFELDIG SPESIALUNDERVISNING 16 BARN SOM FØLER SEG ENSOMME 19 BARN OG SKILSMISSE 22 KVALITET I SFO 24 GOD PSYKISK HELSE GIR TRYGGE OG ROBUSTE BARN 26 BARN OG STRESS 29 VAKTMESTER ' N: HYGGELIG Å HJELPE BARNA 31 FÅ BARNA TIL Å LESE! 34 MINORITETSSPRÅKLIGE BARN VIL LÆRE NORSK Følg Hjem og Skole på Facebook 8 12 22 Hjem og Skole hjemogskole.no 32. årgang Redaktør Kristin Green Nicolaysen post@hjemogskole.no Telefon: 23 35 46 86 Redaksjon Kristin Green Nicolaysen, Turid Falck-Pedersen Grafisk design Kerstin Fors Forsidefoto Casper Kongstein Trykk 07 Media ISSN 0801–082X • © 2017 Abonnement Tre utgaver årlig à 36 sider inkludert digital tilgang Pris kr 189,– Løssalg pris kr 79,– per utgave ordre@pedlex.no Digital tilgang Ta kontakt på info@pedlex.no eller på telefon 23 35 47 00 Utgiver Pedlex, Postboks 6611, St. Olavs plass, NO-0129 OSLO, Telefon +47 23 35 47 00 pedlex.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017