Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2016

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/722475

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 35

FOR FORELDRE, FAU OG LÆRERE • NR.2/2016 • Kr 79,– Gøy med tall! Foreldre- kontakt –jeg? Endelig førsteklassing! Nettbrett på skolen Tid for foreldremøte Overgangen til ungdomsskolen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2016