Norges Kommunekalender

Xylem Pumpstationer

Norges Kommunekalender, din veiviser i offentlig sektor. Digitale produktkataloger til leverandører for offentlig sektor.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/682824

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 35

1) Den växtvävnad som leder upp vattnet från rötterna 2) Ett ledande globalt vattenteknikföretag Vi är 12 000 personer med ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar som kan uppfylla världens vattenbehov. En grundläggande del av vårt arbete är att utveckla nya tekniker som kan komma att förbättra vårt sätt att använda, förvara och återanvända vatten. Vi flyttar, behandlar, analyserar och återför vatten till miljön, och vi hjälper människor att använda vatten effektivt – hemma, på arbetet, på fabrikerna och i jordbruket. I mer än 150 länder har vi en stark och långvarig relation med kunder som vet att vi står för en dynamisk kombination av ledande produktvarumärken och expertkunskaper om applikationer med stöd av vår historia som innovatörer. Xylem [syl'e:m] Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten. Läs mer på xyleminc.com/se stockholm Gesällvägen 33 174 87 Sundbyberg Tel 08 - 475 60 00 Fax 08 - 475 69 00 Örebro Boställsvägen 4 702 27 Örebro Tel 019 - 766 88 00 Fax 019 - 27 38 55 uppsala Verkstadsgatan 7 SE-753 23 Uppsala Tel 018 - 781 88 20 Fax 018 - 12 25 36 sundsvall Timmervägen 6 857 53 Sundsvall Tel 060 - 700 43 10 Fax 060 - 10 24 91 luleå Torpslingan 17 973 47 Luleå Tel 060 - 10 18 10 Fax 0920 - 18 999 Göteborg Exportgatan 38 C 422 46 Hisings Backa Tel 031 - 725 89 50 Fax 031 - 52 05 50 malmö Boplatsgatan 2A 213 76 Malmö Tel 040 - 691 87 80 Fax 040 - 21 17 18 norrköping Linnégatan 17 602 23 Norrköping Tel 011 - 440 88 60 Fax 011 - 10 33 84 1380 . Flygt Pumpstationspaket från A–Ö . 1 . Master . 2 . 20130820

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norges Kommunekalender - Xylem Pumpstationer