Norges Kommunekalender

Xylem Pumpstationer

Norges Kommunekalender, din veiviser i offentlig sektor. Digitale produktkataloger til leverandører for offentlig sektor.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/682824

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

2 Redan för ungefär 2 500 år sedan fick staden Rom sitt första dagvatten- och toalettavlopp – Cloaca Maxima. Tekniken byggde helt på självfall, eftersom det naturligtvis inte fanns några pumpar att tillgå. Utloppet i floden Tibern finns där än idag, och tar fortfarande hand om stadens dagvatten. Med det här vill vi ha sagt att lösningar för dränering och avlopp är en lång- siktig historia, och att man bör ha ett långsiktigt perspektiv när man konstruerar dem. Vi påstår naturligtvis inte att Flygts lösningar har minsta chans att faktiskt fungera i två och ett halvt årtusende, men de är verkligen gjorda för att hålla i längden. Det finns såklart delar i pumparna, pumpstationerna och automatiken som slits ut på sikt, och det är därför vi har byggt upp en så gedigen serviceorganisation. För det är kombinationen hållbara produkter och bra underhåll som ger dig flest timmar av felfri funktion per satsad krona. Och innerst inne, är inte det vad som menas med hög verkningsgrad? I den här broschyren hittar du pumpstationspaket i alla storlekar, från den kompakta dräneringslösningen Flygt Micropac 5, till den största modulstationen Flygt TOP 150 L – med all information du behöver för att kunna välja rätt produkter för det jobb du behöver ha utfört. Pumpstationer och pumpar som håller i längden

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norges Kommunekalender - Xylem Pumpstationer