Vistra Travel

Reiser med privattog_Vista Travel

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/667840

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 15

S i d e 2 w w w .v i s ta t ra v e l . n o Flyet har gjort ferien mer intens enn før. På noen timer er du i Syden, i Østen eller i Den nye verden. Men hvor ble det av selve reisopplevelsen – følel- sen av å være underveis, se landskap endre seg, elver blinke og storbyer funkle? Vi har et alternativ til deg som gjerne vil oppleve selve reisen, det å være underveis til nye opplevel- ser. Ved å velge privattog lærer du mye om landet du reiser gjennom, både via interessante utflukter, hvor bussen venter på perrongen, og via foredrag om bord. Du kan velge mellom luksustog som har mye til felles med de beste hoteller, eller enklere tog med god komfort som byr på eventyrlige opplevelser på steder du neppe ville ha kommet til på egen hånd. Felles for disse togreiser er at selve reise- opplevelsen skiller seg fra andre reiseopplevelser ved det at det er rommet ditt som flytter på seg, ikke du. Det gjør opplevelsen av reisen mer total og helt fri for plunder og heft; du vil se og føle hvordan landskap og vær skifter, se mennesker som arbeider på markene og barn som leker på bondegårder og i skolegårder. Velkommen om bord! Med vennlig hilsen Tove Voss Adm. direktør VISTA TRAVEL AS Kjære reiseentusiast! Velkommen til en ferie på skinner! reiseentusiast! Våre togreiser for individuelt reisende går med private, komfortable tog, og inkluderer spennende utflukter og opplevelser. Noen av reisene går med luksustog hvor selve togsettet, interiøret og atmosfæren om bord er den største opplevelsen. Eksempler på dette er Royal Scotsman og den ele- gante Orientekspressen med sine nydelige belle- epoque vogner fra 1920-tallet. Andre togreiser går med enklere, men stadig komfortable togsett, hvor opplevelsene underveis er det sentrale og unike. Eksempler på dette er Silkeveiekspressen og Den transsibirske jernbane. Gjestene om bord kommer fra hele verden og du finner både grupper og individuelt reisende. Aktivitene foregår gjerne på flere språk, og alltid også på engelsk. På de følgende sider kan du lese om våre togrei- ser, gjengitt med kortfattede reiseruter for å gi deg en idé om innhold og reiselengde. Velg deg ut den eller de som du synes er mest interessante og kontakt oss for spesialprogram. Komfort De fleste av togene har to eller flere kupétyper å velge mellom. Flere av togene har kupéer med eget bad, mens andre har felles toalett og vask, og kanskje dusj, i hver vogn. Ærverdige Orientek- spressen har ikke dusj om bord og stopper derfor enkelte netter for overnatting på hoteller slik at man får dusjet. Toget vi benytter på Den trans- sibirskse jernbane har to kupétyper med eget bad, men det tilbys i tillegg dagrom i enkelte byer for de som ønsker å benytte det. Hvilken standard og ordning som gjelder for det enkelte tog framkom- mer under hver togreise. Kupéene har enten køyesenger eller to lave sen- ger. Begge typer gjøres om til sofa på dagen slik at du kan velge om du vil nyte utsikten fra salong-/ observasjonsvognene eller slappe av i din egen kupé. Bortsett fra kanskje Royal Scotsman, Gran Hiber- nian, Palace on Wheels, Maharaja Express, Rovos Rail og Blue Train er de fleste kupéer små og har begrenset med oppebevaring. Det er derfor viktig å begrense sin bagasje. Måltider Alle togreiser beskrevet i denne katalog, unntatt reisene i Sveits, har frokost, lunsj og middag inklu- dert. Det er lagt stor vekt på måltidene, servicen og hyggen rundt disse. Rettene som serveres reflekterer ofte regionene du reiser gjennom og lokale tradisjoner. Flere av togreisene har også drikke inkludert til maten. Måltidene serveres om bord, i togsettets restaurantvogner, eller under utflukter. På togene i Spania serveres frokost om bord på toget, mens andre måltider ofte nytes på håndplukkede restauranter langs ruten - en for- treffelig måte å bli kjent med Spanias spennende, varierte og smakfulle kjøkken! Utflukter Alle togreisene inkluderer en eller flere utflukter, disse er inkludert i prisen om ikke annet er opp- gitt. Utfluktene foregår for det meste med buss, men andre transportmidler kan også benyttes. Lokalguidene på utfluktene er også engelskta- lende. De fleste togene parkerer for natten, gjerne i en by eller landsby. Dette betyr at du har ytterligere mu- lighet til å utforske stedet du besøker om kvelden, om du ønsker det. Vista Travel vil arrangere fellesreiser med norsk reiseleder på noen av togreisene. Spør oss om spesialprogram. Annet På lukustogene Orientekspressen, Eastern Orien- tal Express, Royal Scotsman, Grand Hibernian, Al Andaluz, El Transcantabrico Lujo, Rovos Rail, Blue Train, Palace on Wheels og Maharaja Express er kleskoden mer formell, og det er vanlig å kle seg om til middag, hvilket for menn innebærer jakke og slips/sløyfe. Denne mer formelle og pyntede påkledningen er med på å forsterke den svunnene tid som nettopp disse reisene søker å gjenskape. På Den transsibirske jernbane, Silkeveiekspressen og La Robla er kleskoden mer uformell og tilpas- set reisen og stedene som besøkes. Ytterligere informasjon om dette finnes i de enkelte spesial- programmer.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Vistra Travel - Reiser med privattog_Vista Travel