Høgskulen på Vestlandet

#SELFHISF

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/623140

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 39

hisf.no - #hisf Søknadsfrist 15. april. Søkjarar som skal bli vurderte på anna grunnlag enn ordinært opptaksgrunnlag, for eksempel på grunnlag av realkompetanse eller utanlandsk utdanning, må søke innan 1. mars. Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane SiSOF tilbyr hybel, kantiner, barnehagar, studentkro, bokhandel og psykososial rådgivings- teneste. På hybel.no kan du òg finne bustader. Hugs at du kan søke om hybel før du har fått studieplass. tilrettelegging i studiet Ved HiSF har vi lang erfaring i å finne fram til ordningar som kan hjelpe deg som treng ekstra tilrettelegging for å kunne gjennomføre eit studium. Blir du i tvil om noko undervegs i studiet, tilbyr vi deg studie- og karriererettleiing. viktig informasjon Du finn meir informasjon om alt dette på hisf.no Utgivar Høgskulen i Sogn og Fjordane tlf 57 67 60 00 E-post post@hisf.no Ansvarleg redaktør Åse neraas, HiSF Prosjektleiing Cox kommunikasjonsbyrå Konsept/design Cox kommunikasjonsbyrå Foto Falkeblikk aS , HiSF trykk e. natvik Prenteverk aS Foto: aslak Os

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Høgskulen på Vestlandet - #SELFHISF