REDE

REDE 4-2015

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/560471

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 51

TEMA :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK PROFIL :: TEKST: VERENA DØSVIK / FOTO: TRUDE WITZELL ➜ TRONDHEIM er i vekst, og nye bydeler vokser fram raskere enn før. Dette gir et økt behov for helhetlig tenking i forhold til infrastruktur, skoler og barne- hager. Ikke minst er det viktig at hvert enkelt område inneholder de riktige komponentene for et trivelig bomiljø. Ordfører Rita Ottervik og ordfø- rerkandidat Yngve Brox er med REDE på en vandring gjennom Kattem. – Hvordan er det å bo i denne bydelen? Ottervik: Det er godt tenkt her på Kattem. Parkeringsplassene er under bakken, og det er lite gjen- nomkjøring. Skoleveien er trygg. Det er dessuten veldig aktive borettslag her, som jobber mye for et godt miljø. De samarbei- der om Kattem-dagen, som viser mangfoldet i bydelen. Borettsla- gene driver dessuten Frivilligsen- tralen, som sørger for aktiviteter for store og små. Brox: Kattem er et eksempel på at TOBB gjorde et godt arbeid på 70-tallet. Måten å tenke byutvik- ling på med mangfold og gode grøntarealer er en tankegang vi tar med oss videre nå når det blir store utbygginger framover. TOBB er en god aktør og byen trenger boligbyggelaget. Kattem viser at man kan ha gode grønta- realer rett utenfor selv om man bor i blokk. - Hvordan ville politikerne selv trivdes her i ulike livsfaser? Brox: Selv bor jeg slik til at jeg ikke tør å slippe ut barna. Det har jeg alltid misunt mine venner som bor her på Kattem. Jeg får alltid en god følelse av å være her oppe, og jeg vet at folk som bor her ikke vil flytte. Frivilligsentralen sørger for mange aktiviteter og det er ellers et aktivt idrettsmiljø i bydelen. En ny kunstgressbane har Kattem også fått. Ottervik: Jeg har tilbragt mang en jentekveld her på Kattem med venninner. Jeg synes Kattem fungerer veldig godt, og det må jo være et bra sted når venner vi kjenner kommer tilbake hit etter å ha bodd flere år på Østlandet. Det eneste negative er at Kattem den ideelle bydelen Hvis de to ordfører- kandidatene foran høstens valg skulle hatt en mal for hvordan de ønsker at bydelene skal utvikles i fremtiden, hadde de valgt Kattem. Både Rita Ottervik og Yngve Brox har et godt forhold til bydelen. Ordførerkandidat Yngve Brox . REDE 12

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 4-2015