Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 27 jobbforalle.no Kvier seg for å ansette funksjonshemmede Skepsisen til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne er utbredt blant norske arbeids- givere. Bare et lite mindretall har stor inkluderingsevne, viser en ny undersøkelse. ► For et rausere arbeidsliv ►Dette er jobbforalle.no Stillingsmarkedet jobbforalle.no er opprettet av magasinet Velferd som et verktøy for å fremme et inkluderende arbeidsliv i praksis. Jobbforalle-seksjonen i Velferd presenterer stoff som er knyttet til stillingsmarkedets mål om å bidra til et rausere arbeidsliv. WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 27 TEKST: ØIVIND FJELDSTAD SKEPTISKE ARBEIDSGIVERE: (Illustrasjon: Shutterstock)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015