Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 43

UTGAVE 4/2015 - ISSN 0809-5302 Utgiver: Stiftelsen Sosial Trygd Styret i stiftelsen: Alf Sandve, prosjektleder, Tyrilistiftelsen (styreleder), Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver, Norges Blindeforbund • Lise Fjeldvik, seniorrådgiver, Nav Hjelpemidler og tilrettelegging • Elisabeth Erlandsen, daglig leder, AS Varbas Redaksjonens adresse: Torggata 10, 0181 Oslo Tlf: 22 85 07 70 www.velferd.no Ansvarlig redaktør: Tore Kristensen 922 311 73 kristensen@velferd.no Trykkansvarlig: Polinor AS Journalister: Elisabeth Arnet 971 22 134 arnet@velferd.no Øivind Fjeldstad 91 19 80 06 fjeldstad@velferd.no Velferds redaksjonsråd: Thorgeir Hernes, avd. dir. NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet • Tone Alm Andreassen, forskningsleder for Helse, omsorg og velferd, HiOA • Steinar Kristiansen, seniorrådgiver, Norges forskningsråd, Avd. for velferd og samfunnsutvikling• Bashe Musse, spesial- konsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune • Bjørg Karin Bjåland Buttedahl, kommunika- sjonssjef, IMDi • Johanna Engen, styreleder, Velferdsalliansen Lay-out: Henning Smogeli 900 38 014 henning@filet.no Fotograf: Werner Juvik 900 23 050 Forsidefoto: Werner Juvik Inkluderings- direktøren 22 VELFERD | NR 4-2015 UTGIVER REDAKSJON 2 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO 6 Rask psykisk helsehjelp berget jobben 27 Skepsis til å ansette funk- sjonshemmede INNHOLD (Foto: Werner Juvik) (Foto: Werner Juvik) (Foto: Werner Juvik) Kort nytt ..................................................................... 4 HOVEDSAKEN: Pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp holdt Bente Tellefsen i arbeid ............. 6 Lite bruk av Navs tilretteleggingsgaranti: Oslo dårligst i klassen ............................................ 12 6 av 10 innvandrere har opplevd diskriminering .......................................... 14 Ekskludert! ............................................................... 15 VELFERDKOMMENTAREN: Solveig Osborg Ose: Strengere oppfølging av aktivitetskrav fordrer varsomhet .................................................. 16 Frafallet i skolen: Skremselsbildet stemmer ikke med virkeligheten ......................................... 18 Arbeidsrettet oppfølging: Strid om Nav bør gjøre jobben selv ............................................ 20 AKTUELL PROFIL: Ingrid A. Ihme: Inkluderingsdirektøren .......................................... 22 Sverige: Sterk vekst i psykisk sykefravær .......... 24 Bokhylla .................................................................. 26 Jobbforalle.no – ny seksjon .......................... 27-36 Kvier seg for å ansette funksjonshemmede ...... 27 Jobbforalle-bloggen ............................................... 36 DEBATT: – På velferdsstatens tiltalebenk ................ 37 TANKERANGLING: Elisabeth Arnet .............................. 38 Utsyn ........................................................................ 38 TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Ventetid for behandling kan gi grunnlag for ytelse fra Nav ...................... 40 Kort nytt ................................................................... 42 FRA ORD TIL HANDLING: Integreringspris til Rema 1000-kjøpmann ......... 43

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015