REDE

REDE 3-2015 Ipad

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/515805

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 51

PROFIL :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK ➜ EIER OG DAGLIG leder for Lian Restaurant ønsker raushet over et måltid, at vi samles og ser hverandre mens vi nyter god mat. – Folk har ikke tid til å sette seg ned med mat i dag. Det blir fort enkle løsninger og mat på vei til aktivite- ter. Og hvis vi først skal be inn ven- ner til middag, bruker vi mye tid på jålete mat. Hva skjedde med det enkle? Og den gode samtalen? Inge Johnsen mener vi har mistet noe på veien. Gleden og tryggheten ved å dele et måltid strekker seg utover betydningen av å bli mett. Han er forundret over at kirka ikke tar en matdebatt. – Måltid er mye mer enn helse. Uten at jeg skal påberope meg å være spesielt kristen, mener jeg at den åndelige diskusjonen rundt et måltid er av stor betydning, sier matvisjonæren. BARNDOMMENS MINNER Hvor kommer denne matinteres- sen og visjonen om det enkle og nære fra? Inge vokste opp i Bjugn, og var ofte på besøk hos sine besteforeldre. – Det er ett barndomsminne spe- sielt som har satt seg, og som i voksen alder har påvirket meg i retning mat og kokkeyrket. Jeg husker godt at vi var ute og spiste på Imi i Bjugn, og det var ikke hverdags-kost for vår familie. Jeg bet meg merke i svingdøren til kjøkkenet, hvor servitøren gikk inn og kom ut med alskens mat av alle slag, Hva var det som skjedde bak den døra? Det pirret nysgjer- righeten. Inge husker også godt måltidene med besteforeldrene, både på Nes og i Skavdalen. Som barne- barn av ordføreren i bygda, var han også vant med de gode his- toriene rundt et måltid, både fra besteforeldre og drenger på går- den. Og ikke minst, en god tal- lerken med ærlig mat, alltid med fruktsuppe til. – Disse måltidene var så mye mer enn mat. Det ga trygghet og glede, noe som fulgte med meg i ungdomsårene, hvor du følte at du ble sett og hørt rundt bordet. TRØNDERSKE PERLER Inge ønsket å bringe med seg dette budskapet videre, om kort- reist mat i godt selskap. Da han kjøpte Lian i 2005, satte han opp en plan med en klar filosofi. - Hovedråvaren skal vi se fra Lian. Vi ser sjøen, vi ser åkrene, hvis vi ikke ser hvor råvarene kommer fra, er det ikke kortreist per defini- sjon i vår verden. Vi ønsker å bygge på norske mattradisjoner med krydder og smaker utenfra. Kjernen i hvorfor vi må spise lokalt, ligger i respekt til håndverkeren. I dagens samfunn kastes det ton- nevis med mat som er fullt spise- lig, og den engasjerte matelskeren mener vi har et samfunnsansvar. – Vi er et rikt land, og vi har et stort ansvar. Vi ønsker gjennom vårt prosjekt en holdningsend- ring som vil ha stor verdi for sam- funnet. Vi samarbeider allerede med store produsenter som Rema 1000 og Bama. På Rema finner du «Smak av Trøndelag», fantastiske råvarer som dyrkes rett utenfor døra. Folk har et valg. Vi må bare lære dem hvordan de skal velge. MATVEIEN Inge Johnsen er klar over at holdningsendring tar tid. Lang tid. Med en langsiktig plan fram mot 2050 har han en visjon om å nå ut til folk. LianTunet er en del av denne planen, hvor slag- ordet er raus og god. Inge ønsker at folk skal oppleve den ærlige matveien. Her vil han røyke lokalt kjøtt, lage saft på frukt fra lokale hager, og legge til rette for at vi kan bli bevisste for- brukere. Lian restaurant bygger også mye på visjonen fra LianTu- net. Samtidig mener den daglige lederen at det ikke er i restau- rantbransjen man må starte med holdningsendringen. Det holdes derfor matkurs for byens 6. klas- singer. – Restaurantene har fått altfor stor plass i denne debatten. Hvor ofte er folk ute og spiser? Vi må starte med barnehager, skoler, sykehus og skape grunnlæren her. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kursene vi har holdt, og vet at vi allerede har lagt grunnlaget for en bevissthet til lokal mat for skolelever. Det er en start. Så får vi håpe at vi ser lokal mat på hver- mannsens fat i alle hjem etter- hvert. ●● REDE 20 «Lokal mat på Hvermannsens fat». Det er slagordet til Inge Johnsen og LianTunet. MATVEIEN: Inge Johnsen har stort fokus på lokal og enkel mat.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 3-2015 Ipad