Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 43

Returadresse: Medievekst AS Tomsøysundveien 266, 9024 Tomasjord Senter for seniorpolitikk er det nasjonale kompetansesenteret for stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet. På nyjobb50pluss.no finner du nyttige verktøy til ditt arbeid med å finne ny jobb til seniorer. Ser du deg blind på alder, er det vanskelig å få øye på de vesentlige kriteriene. Aldri har uttrykket "alder er bare et tall" vært mer relevant enn i våre dager. Du kan studere når du er 52, du kan ha fast jobb når du er 17. Og du kan jobbe til du er 75. Forskjellen på mennesker handler stadig mer om personlighet enn om alder. To 59-åringer kan være like forskjellige som to 34-åringer. Se derfor etter kompetanse, personlighet og erfaring. I stedet for å se deg blind på alder. Se forbi tallet når du vurderer arbeidssøkere!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015