Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 43

26 NR 3-2015 | WWW.VELFERD.NO Rune Semundseth: MEDARBEIDERKODEN Fagbokforlaget 2015 Pål Kraft: SELVREGULERING Om endring av atferd og vaner i det moderne samfunnet Universitetsforlaget 2014 Bjørn Willadssen: ARBEIDSMILJØ OG HMS-ARBEID Integrasjon-problemløsning-utvikling Gyldendal Akademisk forlag 2014 Medarbeiderkoden er en metode for å imple- mentere medarbeiderskap. Det handler om å lykkes på tre nivåer: Plattformen - kjenne deg selv og virksomheten du jobber i, Vekstsonen – videreutvikle deg og Den gode dialogen – gå inn i den gode samtalen. I følge forfatteren er ikke minst det siste nivået – den gode dialo- gen – avgjørende for å lykkes i utviklingsreisen som god medarbeider. Da trenger du en god samtalepartner – enten sjefen din eller makker på samme nivå i organisasjonen. Selvregulering er en term som inkluderer vil- jestyrke, selvkontroll og selvdisiplin. Men hva er det egentlig? Hvorfor har noen mer av den enn andre? Hva skjer når viljestyrken svikter? Kan du trene evnen til selvregulering? Mange av de problemene mange mennesker sliter med bunner i manglende selvregulering: bruk av rusmidler, overspising, aggresjon eller over- forbruk av penger. Manglende selvregulering er derfor et problem både for enkeltpersoner og for samfunnet. Boka har et helhetlig blikk på arbeidsmiljø og HMS. Integrasjon innebærer at HMS er vevd inn i bedriftsorganisasjonen. Kulturen, om- gangstonen og samarbeidet er godt, og le- dere og ansatte ser arbeidsmiljøaspekter ved alt de gjør. Utvikling er også et viktig stikkord for HMS-innsatsen. Det er i første rekke orga- nisasjonssosiologi og organisasjonsteori som danner grunnlaget for boken. Boka er rettet mot ledere på alle nivåer, verneombud og HMS-personell. Rune Semundseth Med bidrag fra Einar Wergeland-Jenssen BOKHYLLA

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015