Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 3-2015 15 Eksklusive nyheter om inkludering IKKESANT...? EKSKLUDERT! First House skaltyre Nav Beslutningen om å gi Nav-sjef Joakim Lystad sparken var ledd i en hemmelig plan for å overføre ledelsen av Nav til konsulent- selskapet First House, ifølge interne regjeringsdokumenter. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har fått nok. Etter mange forgjeves forsøk på å få skikk på Nav, har han nå gått drastisk til verks. I det skjulte er styringen av Nav overlatt til konsulentselskapet First House, ifølge et hemmelig regjeringsnotat Ekskludert! har fått fra varslernettstedet Inclusiveleaks. «Outsourcing av offentlige oppgaver til private er en sentral verdi for regjeringen, og dette er eneste mulighet til å hindre total kollaps i Nav», heter det i notatet. Det er ført i pennen av privatiserings- rådgiver Marius Mammon ved statsministerens kontor. HEMMELIG STYRINGSGRUPPE Nav-ledelsen vil bestå på papiret, framgår det av notatet. «For å unngå politisk bråk med KrF og Venstre vil en ny Nav-direk- tør formelt lede organisasjonen. Men den reelle makten er overført til en hemmelig styringsgruppe med First House-rådgiver Bjarne Håkon Hanssen i spissen», heter det i notatet. Bjarne Håkon Hanssen var arbeidsminister da Nav ble etablert, men konverterte tre år senere til konsulentbransjen. UFØREKUTT FINANSIERER HONORAR Ifølge kilder Ekskludert! har snakket med, er avtalen mellom regjerin- gen og First House resultat av lange og harde forhandlinger. Forhand- lingene holdt på å strande da Bjarne Håkon Hanssen krevde et årlig honorar på 50 millioner kroner for å ta oppdraget. – Ved å kutte i uføretrygden har vi imidlertid frigitt midler til å beta- le det Hanssen og First House krever, sier en anonym regjeringskilde til Ekskludert! Perfekt trønder-match Robert Eriksson og Bjarne Håkon Hanssen er en perfekt match, mener politisk kommentator Bjartmar Barth-Thrønder i Adresseavisa. – Riktignok har han Bjarne Håkon vært politiker for Arbeiderpartiet, men etter noen år i konsulent- bransjen har nok rødfargen falmet. Dessuten er beg- ge to trøndere, og trønderblod er som kjent tykkere enn vann, fastslår han. – Dersom Bjarne Håkon og Robert lykkes med å gjenreise Nav, kan det bety et gjennombrudd for Trøndelag-modellen i norsk politikk. Etter mange år med statsministre fra Oslo og Bergen, får vi kanskje en trønder neste gang, tilføyer Barth-Thrønder entusi- astisk. Ekskludert! avslører! (Illustrasjon: Shutterstock / www.filet.no)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015