Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 43

UTGAVE 3/2015 - ISSN 0809-5302 Utgiver: Stiftelsen Sosial Trygd Styret i stiftelsen: Alf Sandve, prosjektleder, Tyrilistiftelsen (styreleder), Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver, Norges Blindeforbund • Lise Fjeldvik, seniorrådgiver, Nav Hjelpemidler og tilrettelegging • Elisabeth Erlandsen, daglig leder, AS Varbas Redaksjonens adresse: Torggata 10, 0181 Oslo Tlf: 22 85 07 70 www.velferd.no Ansvarlig redaktør: Tore Kristensen 922 311 73 kristensen@velferd.no Trykkansvarlig: Polinor AS Journalister: Elisabeth Arnet 971 22 134 arnet@velferd.no Øivind Fjeldstad 91 19 80 06 fjeldstad@velferd.no Velferds redaksjonsråd: Thorgeir Hernes, avd. dir. NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet • Tone Alm Andreassen, forskningsleder for Helse, omsorg og velferd, HiOA • Steinar Kristiansen, seniorrådgiver, Norges forskningsråd, Avd. for velferd og samfunnsutvikling• Bashe Musse, spesial- konsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune • Bjørg Karin Bjåland Buttedahl, kommunika- sjonssjef, IMDi • Johanna Engen, styreleder, Velferdsalliansen Lay-out: Henning Smogeli 900 38 014 henning@filet.no Fotograf: Werner Juvik 900 23 050 Forsidefoto: Shutterstock – Mangelfull kunnskap om varsling 18 VELFERD | NR 3-2015 UTGIVER REDAKSJON 2 NR 3-2015 | WWW.VELFERD.NO 6 Lederopplæring gir nye muligheter 22 Kvalitet- spaneren INNHOLD (Foto: Werner Juvik) (Foto: Werner Juvik) (Illustrasjon: Shutterstock) Kort nytt ..................................................................... 4 HOVEDSAKEN: Minoritetsungdom får lederopplæring og oppgaver i frivillig sektor ....... 6 Menn blir syke av likestilling ................................. 12 Ekskludert! .............................................................. 15 VELFERDKOMMENTAREN: Knut Røed: Hvorfor virker dialogmøtene? .............................. 16 – Mangelfull kunnskap i domstolene om varsling ............................................................. 18 Eget mottak for varslere i Bergen ....................... 20 Utsyn ........................................................................ 21 AKTUELL PROFIL: Maria Reklev: Kvalitetspaneren .................................................... 22 – Etatene må samarbeide for å få ungdom gjennom skolen ..................................... 24 Bokhylla .................................................................. 26 Jobbforalle.no – ny seksjon .......................... 27-35 Jobbintervjuet hindrer mangfold ......................... 27 Jobbforalle-bloggen ............................................... 35 Faktasjekk: Misvisende om ungt utenforskap ... 36 DEBATT: – Boligkostnadene skaper fattigdom ....... 37 TANKERANGLING: Tore Kristensen .............................. 38 – La Nav gjøre mer av jobben selv ..................... 38 TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Nav avslo Evas krav om pleiepenger .................. 40 FRA ORD TIL HANDLING: Inkluderingsprosjekt gir flere ansatte i helsetjenesten ........................................ 43

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015