REDE

REDE 2-2015 Ipad

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/482239

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 51

REDE 3 4: NYBYGG 9: FUSJON 10: PROFIL 12: TEMA: GJØR DET SELV! 20: VOLL STUDENTBY 23: KÅSERI 24: BRITANNIA SPA 26: SESONGSTART RBK 28: MAT 30: KONFIRMASJONSGAVE 31: BOLIGPRISER 33: KULTUR 36: MEDLEMSFORDELER 04 28 NR. 2 APRIL 2015 FORSIDEFOTO: Verena Døsvik OPPLAG: 44 500 UTGITT AV: TOBB, 7005 Trondheim ANSVARLIG REDAKTØR: Torkil R. Iversen Trondheim og Omegn Boligbyggelag Krambugata 1, 7005 Trondheim Tlf. 73 83 15 00 – faks 73 83 15 01 REDAKSJONSANSVARLIG: Ingrid Tidemann tlf. 73 83 16 62 - it@tobb.no MEDLEMSSERVICE: Solvor Sundet tlf. 73 83 15 00 - medlem@tobb.no MEDLEMSTILBUD/-ANNONSER: TOBB v/ Ingrid Tidemann it@tobb.no ANNONSEKOORDINATOR: Anders Alsethaug TILBAKEMELDINGER PÅ REDE: it@tobb.no REDAKSJONELL OG TEKNISK PRODUKSJON : Findexa Forlag AS, Oslo tlf. 22 77 00 07 - faks 22 77 15 70 REDAKSJONSKOORDINATOR: Le LD Nguyen / Findexa Forlag Tlf. 918 45 118 nguyendinhle@gmail.com TRYKK: Kroonpress AD: Fernando del Valle Bravo TEKST / FOTO: Verena Døsvik, Anne Guri Selnæs, Trude Witzell, Tormod Løkling, Grete Tønnesen 24 For en stund tilbake var jeg på en bydelskonsert med Flatåsen musikkorps i Kolstad kirke. De hadde med seg dyktige gjeste- artister og ga oss publikum som hadde møtt opp, en fin opplevelse. Slike konserter har de arrangert i 10 år, og på denne måten bidrar de til noe jeg ønsker å slå et slag for i denne lederen. Levende bydeler er et viktig bidrag til bomiljø og triv- sel i lokalsamfunnet. Ofte er det idrettsaktiviteter som domine- rer bildet, men det er også viktig å støtte opp under andre aktivi- teter, som for eksempel kulturar- rangement. Det er en trend i Trondheim at alle kulturarrangement skal foregå innenfor elveslynga. Dette er vel og bra, men det er også viktig at mangfoldet får muligheten til å blomstre i bydelene. Selvsagt fin- nes det gode eksempler på at bydelene blir brukt som arena også for relativt store artister. Åge Aleksandersen sine konserter i Husebyhallen, og etablering av utendørs-arena på Sverresborg Folkemuseum til neste sommer, er eksempler på gode tiltak. Men vi trenger ytterligere aktiviteter for at vi kan kalle våre bydeler for levende. En forutsetning for at noen orker å arrangere slike tilstelninger som nevnt innledningsvis, er at det kommer publikum. Kanskje skal vi stille oss selv spørsmål om hvor aktive vi er til å støtte opp om ulike initiativ i bydelene. Min opp- fordring er at vi undersøker litt ekstra om det er et arrangement i nærheten av der du bor – for så å gi et arrangement en sjanse. En ting er sikkert at om det er ama- tører som arrangerer noe, så føler du deg ordentlig velkommen og du kan nesten føle den glede ditt nærvær innebærer for disse, som uten betaling ønsker å gi deg en fin opplevelse. Denne kvelden i Kolstad kirke fikk vi en to timers konsert som ikke står tilbake for andre konserter jeg har vært på. Jeg traff til og med kjente fra mitt nærmiljø som jeg slo av en hyggelig prat med i pausen. Perso- ner som jeg som regel haster forbi med et høflig hei! Bomiljø og triv- sel dreier seg også om å ta seg tid til å bli kjent med nærmiljøet og personene som bor der. Vi bryr oss litt ekstra, hvis vi kjenner naboen! Torkil Iversen, Viseadm. direktør. Levende bydeler! 19-31-02 N O RD I C E C O L AB E L 541 787 Printed matter :: LEDER 13 33 10 14

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 2-2015 Ipad