REDE

REDE 2-2015 Ipad

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/482239

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 51

REDE 20 MEDLEM :: TEKST OG FOTO: ANNE GURI SELNÆS ➜ — HYBLER MED FELLESKJØKKEN er veldig egnet for studenter uten særlig nettverk her, forklarer Gry Schønberg Brenne, avdelingsleder for Voll studentby. «VENNEKOLLEKTIV» I tillegg til noen hybelleiligheter og dubletter, kan du velge mellom «vennekollektiv» og felleskjøkken med tre, sju eller 13 andre, forklarer Brenne. Prisstrukturen er flat – her kan du velge den boformen du ønsker mest. I «Vennekollektivet» kan fire venner gå sammen og dele kjøk- ken, bad og ekstra toalett. For øvrig har hver hybel eget bad. — Det er en del som velger oss nettopp fordi vi tilbyr egne bad, forteller Brenne. Andre velger Voll fordi de har fått det anbe- falt, prisene er konkurransedyktige og det er godt med felles- rom her. Det blå administrasjonsbygget er studentbyens hjerte. Her er vaskeriet, og de fleste postboksene. Og ikke minst - det er her de treffer «Mor» Brenne og «Vaktmesteren», Jan Erik Hoston. — Studentene spør om mye forskjellig, og vi blir nok av og til erstatning for mor og far, smiler han. Egen lesesal er svært populært i eksamensperiodene når lese- salsplassene ved studiestedene fylles til randen. Voll har dessu- ten ansatt en sosialvert, som arrangerer sosiale begivenheter. Arealene mellom byggene brukes flittig til grilling og utekos på finværsdager i sommerhalvåret. Hyblene er delvis møblerte, med skap, hyller pult og arbeids- stol. Fellesrommene er innredet med hvitevarer, spisebord og sofa. Hyblene er på 10 - 12 kvm, og de har tilgang til bod, fel- les sportsbod samt innendørs sykkelparkering i de nye byggene. 200 NYE HYBLER I høst vil 200 nye hybler vil stå ferdige til studiestart. Fra de store vinduene i nybyggene er det utsikt til «det meste av Trøn- delag». Da blir kjøkken og fellesrom for 14 personer tilgjengelig. — Når flere deler på fellesarealene, kan disse være store og fine. Her vil kjøkkenutstyr og vask av fellesrom inngå i husleien, for- teller Brenne. — Her på Voll har vi løpende opptak etter 1. mars, som var fristen for fortrinnsrett, sier Brenne. Hun oppfordrer uansett TOBB-medlemmer til å ta kontakt. — Vi vil legge oss ekstra i selen for å skaffe medlemmene plass, forsikrer hun. ●● i Trondheim? Student Voll studentby ligger like ved Dragvoll, med kort vei langs byens hyppigste bussrute til Gløshaugen. FOR- TRINNS- RETT for TOBB-med- lemmer

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 2-2015 Ipad