Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 43

Returadresse: Velferd, Torggata 10, 0181 Oslo MAGASINET Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse • Årgang 103 • utgave 7/2014 www.velferd.no For gammel for arbeidslivet? | 20 Trygderetten opphevet Nav-avslag | 32 Lykkes på Ikea | 38 Side 6-10 Attføring på PS:hotell: Sjekker Hirsi inn i arbeidslivet Spesialtilbud på abonnement! MAGASINET Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse • Årgang 103 • utgave 8/2014 www.velferd.no Opplæring mot utstøting | 20 Entreprenørskap og innovasjon | 18 Ny jobbportal – jobbforalle.no | 12 Nye bemanningsbyråer etterspør erfaring: Jobbhåp for seniorer Side 6-10 MAGASINET Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse • Årgang 104 • utgave 1/2015 Ny seksjon om arbeidsinkludering – jobbforalle.no – side 27 I evig runddans mellom jobb og trygd | 24 Meldeplikt uten at man mottar ytelser | 40 Eriksson utfordrer Nav | 18 Attføring på kjøpesenteret: – Vi driver organisert menneskehandel Side 27-29 Magasinet Velferd har åtte utgaver i året og kan leses på papir og digitalt. Digital-løsningen gir deg også tilgang til alle utgaver fra og med 2014. Papir: kr 750,- Digital: kr 738,- Papir og digital: kr 997,- Magasinet Velferd er fagbladet for alle som er opptatt av velferdsstaten og er Norges eneste uavhengige magasin på arbeids- og velferdsfeltet. Velferd skal være en sentral kilde for informasjon, inspirasjon og kunnskap. Velferd har som mål å øke lesernes kompetanse om arbeidsliv og velferdsord- ninger, og er fagbladet for deg som er engasjert i å få de som faller utenfor tilbake igjen. Ved å lese Velferd får du økt kompetanse, kunnskap og inspirasjon! Bli abonnent du også! Bestill nå og du får 10 utgaver for prisen av 8! Send en e-post til abonnement@velferd.no eller ring oss på telefon: 469 88 280.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015