Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 43

AKTUELT 24 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO 24 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO En ny samfunnsklasse er i utvikling i Eu- ropa, påpeker forfatteren Guy Standing i boka «Prekariatet. Den nye farlige klassen.» Arbeidstakere uten fast jobb, med korttids- kontrakter, jobb som ringevikarer, frilansere Prekariatet: I evig runddans mellom jobb og trygd En ny samfunnsklasse er i framvekst i Europa. En økende andel nye løsarbeidere som hele tiden jakter på jobb eller trygd. Prekariatet. En klasse som også vil øke i Norge de neste årene, frykter førstelektor Elin Ørjasæter ved Markedshøyskolen. TEKST: ELISABETH ARNET eller jobbsøkende migranter. Alltid på jakt etter inntekt. De er desperate, maktesløse og uten håp om å komme seg oppover i samfunnet, skriver Standing i boka. Elin Ørjasæter, førstelektor ved Mar- kedshøyskolen, skribent og forfatter mener man ikke kan snakke om en slik klasse i Norge i dag, men hun frykter den vil kom- me. – Man ser endringene i Sør-Europa og (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015