Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 43

AKTUELLPROFIL JEG HAR ET svært personlig forhold til vel- ferdsstaten. Grete Brochmann ser ørlite berørt ut der hun sitter på sitt lyse kontor på Blindern. – Da far døde....vel, vi ble reddet av vel- ferdsstaten. Overgangsstønad, barnetrygd og enkepensjon var det vi levde av, foruten at mor jobbet litt som reklametegner. Vi tok i mot uten å føle skam, uten å føle oss stigmatisert, sier hun engasjert. OG ENGASJERT HAR forskeren ved Uni- versitetet i Oslo alltid vært. Det er hun også fredag 9. august 1974. Dagen da president Nixon må gå av som president som følge av Watergate-skandalen. Dagen da Ge- rald Ford overtar roret, og Vietnamkrigen er inne i sin sluttfase. Dagen da 17-årige Grete Brochmann lander i New York for å tilbringe neste året som utvekslingsstudent. Den politisk engasjerte jenta fra Asker utenfor Oslo er med ett der det skjer, der storpolitikken utspiller seg rett foran øy- nene hennes. – Det året ble et gedigent kultursjokk GRETE BROCHMANN, professor i sosiologi. Ledet utvalget om velferd og migrasjon 22 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO Velferds- vokteren Som tiåring mistet Grete Broch- mann faren sin. En generøs velferdsstat reddet den lille familien. Ikke rart professoren i sosiologi er opptatt av velferds- statens bærekraft.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015