Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 43

20 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO TANKERANGLING Elisabeth Arnet, Journalist Velferd DEBATT H vordan er det mulig å beskrive arbeidsgiveres aktive forsøk på å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne som mislykket? Det er nettopp det Magasinet Velferd gjør i artikkelen «Mislykket re- krutteringsprosjekt i Spekter-regi: Ingen funksjonshemmede fikk jobb» (Magasinet Velferd 8/2014) Spekter er som ansvarlig part i IA-avta- len opptatt av å oppnå gode resultater på alle delmålene i IA-avtalen. Som de andre IA-partene og myndighetene, har vi også slitt med å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne til arbeidslivet. Derfor satte Spekter, i samarbeid med ar- beidstakerorganisasjonene i Spekterområ- det, i gang et prosjekt i 2012 for å lære mer om hva som skal til for å mobilisere disse. I følge SSBs AKU-undersøkelse finnes det over 80 000 personer med nedsatt funk- sjonsevne som ønsker å arbeide. Siden det finnes mye forskning på dette området, valgte vi en «underforsket» vei i vårt prosjekt: Vi ønsket å ta denne gruppen på alvor og forsøke å rekruttere til ordinære stillinger i arbeidslivet. Stillingsannonsene ble utstyrt med oppfordring om å søke, at virksomhetene var IA-virksomheter og at det vil tilrettelegges ved behov. Alle utlys- ningene ble publisert på jobbressurs.no, Unge funksjonshemmedes egen side for jobbsøk. Vi fikk kun fire søkere, en var kvali- fisert, men nådde dessverre ikke helt opp. Så hva var «mislykket»? • At arbeidsgivere tydelig kommuniserte at de ønsker personer med nedsatt funk- sjonsevne som søkere til stillinger? • At ingen med nedsatt funksjonsevne hadde rette kvalifikasjoner? (Foto: www.spekter.no) «Mislykket av interessante av fagsjef Olav «Ord er som mennesker» Hun sitter fast i ordene De stanger henne Klorer ut øynene hennes Drar henne ned, ned, ned «Du klarer det ikke», sier ordene «Du er ikke noe verdt», fortsetter de og klyper henne i siden «Det er ikke bruk for en som deg», avslutter de og smiler fornøyd når hun bøyer nakken i skam Ord er som mennesker Noen vil deg vel – andre vil helst rive deg i filler Du må velge dine venner med omhu Så også med ordene

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015