Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 18 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 1-2015 19 En utfordring for Nav Tett oppfølging står sentralt i meldingen, men Nav venter ikke ekstra penger til opp- gaven. – Det kommer til å bli en utfordring, medgir tjenestedirektør i Nav, Bjørn Gud- bjørgsrud. Han har imidlertid god tro på at økt bruk av lønnstilskudd er veien å gå, men understreker at arbeidsgiverne også vil ha forutsigbarhet med oppfølging på arbeidsplassen. – Nav må klare å bruke av egne ressurser og kombinere lønns- tilskudd med andre oppfølgingstiltak, som Arbeid med bistand (AMB). En veileder i AMB har ti-tolv bru- kere å følge opp i mot- setning til det presset veiledere i Nav har generelt, med ansvar for opptil 300 brukere. Vi har som mål å få dette tallet ned på 75- 80 i gjennomsnitt, sier Gudbjørgsrud. – Hvordan skal dere klare det hvis dere ikke får mer penger? – I 2015 har vi omprioritert midler til 100 flere ansatte på kontorene. Vi har også som mål å fri- gjøre ytterligere 100 flere årsverk ved å få brukere over i andre kanaler som telefon eller selvbetjening på nett. Dette er mulig på områder som forel- drepenger og pensjon. Omprioriteringer er en viktig strategi de neste årene. Minister-sprøyt «Det er det verste sprøytet jeg har hørt på lenge.» Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor slakter arbeidsminister Robert Erikssons argumenter for økt bruk av midlertidig ansettelser Minister-katastrofe «Dette har vi hatt i Frankrike, og det har vært en komplett katastrofe.» Heller ikke kjendisøkonom Thomas Piketty deler Erikssons entusiasme for flere midlertidige stillinger Minister-egg «Erikssons aldersgrenser er som et råttent kinderegg.» Forfatter og skribent Elin Ørjasæter avviser Robert Erikssons forslag om å heve aldersgrensene i arbeidslivet Minister-råd «Det er mulig Eriksson må be om å få låne hjernen til Magnus Carlsen noen uker.» Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse gir Robert Eriksson råd om hvordan han kan få skikk på Nav Ja, de penga I «Hva skal jeg med 30 eller 90 millioner? Jeg tror ikke vi får noe bedre liv likevel.» Penger er ikke alt, forklarer skidronning Marit Bjørgen Ja, de penga II «Alt i alt kan Helge Lund i et normalt år tjene 90 millioner kroner.» Helge Lund tjener fett på å gå fra Statoil til britiske BG Group, forteller Nettavisen Ja, de penga III «Jeg tenker ikke på det i det hele tatt.» Helge Lund forsikrer at heller ikke han er opptatt av hvor mye penger han tjener ORDIFARTA – Men det er vel en grense for hvor man- ge ressurser som kan frigjøres gjennom omprioriteringer? – Helt klart. Vi trenger også mer penger. Men det får vi ikke nå, sier Bjørn Gud- bjørgsrud. Tett oppfølging avgjørende Forsker Øystein Spjelkavik ved Arbeids- forskningsinstituttet var med å evaluere forsøksordningen med varig lønnstil- skudd (TULT-prosjektet), som nå er fore- slått som ordinær ordning. – Selv om det ble understreket i for- skriften for forsøket at tilskuddet skulle kombineres med tett oppfølging på ar- beidsplassen, svarte arbeidsgiverne at det ikke skjedde i særlig grad. Alle vet at det er oppfølging som skal til for å lykkes, men det er vanskelig å få finansiert den, sier forskeren. – Det er et uttrykt mål for Nav å gjøre mer av oppfølgingen selv. Mener man alvor må Nav rustes opp med midler til å kunne klare den oppgaven, sier Øystein Spjelkavik. Støtter Erikssons forslag Både arbeidsgiverorganisasjoner og LO ønsker forslaget om økt bruk av lønnstil- skudd velkommen. Hovedorganisasjonen Virke er glad for at meldingen legger opp til en forplikten- de avtale mellom Nav og arbeidsgiver når det gjelder oppfølging på arbeidsplassen. – Arbeidsgivere som inkluderer dem som står utenfor har gitt tydelig beskjed om at de som arbeidsgivere trenger tett og forutsigbar oppfølging fra NAV for å kunne gjøre en god jobb. Dette i tillegg til økonomiske tilskuddsordninger er det som skal til. Lønnstilskudd er et av de arbeidsmarkedstiltakene som har dokumentert best effekt, sier Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i Virke. «Mener man alvor, må Nav få nødvendige midler» ØYSTEIN SPJELKAVIK, FORSKER ARBEIDS- FORSKNINGS- INSTITUTTET (Foto: AFI) «Det kommer til å bli en utfordring» BJØRN GUDBJØRGS- RUD, TJENESTE- DIREKTØR NAV (Foto: Werner Juvik)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015