Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 16 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 1-2015 17 sosialforskning hos Ipsos MORI i London, som står bak undersøkelsen. – Det har definitivt å gjøre med påvirk- ning fra mediene og den dekningen disse temaene får. Vi husker enkelthistorier og anekdoter, men ikke nødvendigvis fakta. Du kan for eksempel fortelle folk at det er få innvandrere som misbruker velferds- ordninger, men det folk husker er at slike eksempler finnes. Feiloppfatningene handler mye om psy- kologi, mener Ipsos MORI-direktøren. – En viktig forklaring er at folk gir uttrykk for sine følelser når de svarer. Folks svar er like mye et uttrykk for hva de er bekymret for, som for hva de tror er korrekte fakta. Bekymringer fører til overdrivelser. Tenker fort, ikke sakte Svarene i undersøkelsen er et klassisk ek- sempel på at folk tenker raskt, og ikke sakte, tilføyer Bobby Duffy med henvis- ning til bestselgerboka «Tenke, fort og langsomt». I boka forklarer forfatteren Daniel Kahneman hvordan vi tenker i to ulike systemer: enten raskt, intuitivt og følelsesdrevet, eller langsomt, rasjonelt og logisk. Den første tenkemåten tar lite hensyn til fakta og statistikk. Derfor kan det være vanskelig å korrigere feiloppfatninger. – Det handler ikke om at folk er dumme eller mangler kunnskap, men om hvordan de reagerer følelsesmessig på disse spørsmålene. Derfor er det be- grenset hva man oppnår ved å opplyse folk om tall og fakta. Jeg sier ikke at man ikke skal gjøre det, men å forsøke å knuse myter ved å formidle fakta har begrenset effekt, sier Bobby Duffy. S: Hvor stor prosentandel av innbyggerne i landet ditt tror du er innvandrere? Alle landene overvurderer hvor mange innvandrere de har Prosentpoeng for høyt anslag Gjennomsn. anslag Reelt tall Italia USA Belgia Frankrike Ungarn Canada Polen Storbritannia Spania Tyskland Japan Sør-Korea Sverige Australia FEIL OM INNVANDRING: I alle landene har folk overdrevne forestillinger om omfanget av innvandring. Italienerne tror innvandrerandelen i befolkningen er fire ganger høyere enn i virkeligheten. Illustrasjonen er basert på Ipsos MORIs presentasjon av undersøkelsen. VELFERDFAKTA Fakta om undersøkelsen • Undersøkelsen fra Ipsos MORI kartlegger hvor korrekte – eller lite korrekte – fore- stillinger folk har om sentrale spørsmål knyttet til befolkning og sosiale forhold. • Undersøkelsen bygger på intervjuer med drøyt 11 500 mennesker i 14 land i au- gust 2014. • Følgende land er med i undersøkelsen: Australia, Belgia, Canada, Frankrike, Italia, Japan, Polen, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og USA.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015