Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 43

16 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO INTERNASJONALT Gapet er betydelig mellom folks oppfatninger og de faktiske forholdene på områder som står sentralt i den offentlige debatten. Det viser en stor spørreundersøkelse meningsmålingsinstituttet Ipsos MORI har foretatt i 14 industriland, deriblant ni land i Europa. Italienere tar mest feil, mens svenskene har best kunnskap om de faktiske forholdene, viser undersøkelsen. Nordmenn er ikke spurt. Feil om innvandring og muslimer Problemer knyttet til innvandring står høyt på dagsordenen i mange land. Men innvandringen er ikke så stor som folk i de 14 landene tror. I gjennomsnitt svarer de at 24 prosent av befolkningen er innvandrere, mens det korrekte tallet er 11 prosent. Størst er gapet mellom oppfatninger og virkelighet i Italia. Gjennomsnittsitalieneren tror 30 prosent av befolkningen er innvandrere, mens andelen i virkeligheten er 7 prosent. I alle landene oppgir de spurte for høye Feiloppfatninger florerer blant folk flest: Frykt gir skjevt bilde av virkeligheten Folk flest har sterkt overdrevne forestillinger om omfanget av innvandring og andelen muslimer i befolkningen. Folk tror også arbeidsledigheten og eldrebølgen er langt større enn i virkeligheten, viser internasjonal meningsmåling. TEKST: ØIVIND FJELDSTAD tall når de skal anslå hvor mange muslimer det er i hjemlandet. I gjennomsnitt tror folk muslimene utgjør 16 prosent av befolkningen, men andelen bare er 3 prosent for alle landene sett under ett. På dette området tar franskmenn mest feil. De tror at 31 prosent av den franske befolkningen er muslimer, mens det riktige tallet er 8 prosent. Overdramatiserer ledighet Økonomisk krise har ført til økt arbeidsledighet i mange land. Men situasjonen er ikke så dramatisk som folk forestiller seg. I gjennomsnitt tror de spurte at ledigheten er 30 prosent, mens det korrekte tallet for landene under ett er 9 prosent. Også på dette områder peker italienere seg ut som dårligst informert. De tror at ledigheten er skyhøye 49 prosent, mens den i virkeligheten var 12 prosent i Italia da undersøkelsen ble gjort. Bommer på eldrebølge Problemer knyttet til en aldrende befolkning er et annet hett tema i mange land. Men i alle de 14 landene i undersøkelsen har folk overdrevne forestillinger om hvor stor eldrebølgen er. I gjennomsnitt tror de at 39 prosent av befolkningen er over 65 år, men i virkeligheten har bare 21 prosent nådd denne alderen. Polakker er blant dem som bommer mest på dette spørsmålet. De tror i gjennomsnitt at 42 prosent av polakkene er over 65 år, mens den faktiske andelen bare er 15 prosent. Frykt fører til overdrivelse Det er flere forklaringer på misforholdet mellom folks oppfatninger og virkeligheten. Ett element er bildet mediene formidler, mener Bobby Duffy. Han er direktør for «Bekymringer fører til over- drivelser.» BOBBY DUFFY, DIREKTØR, IPSOS MORI (Foto: Twitter.com)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015