Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 43

12 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO AKTUELT TEKST: ØIVIND FJELDSTAD Vet du når Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt, hvor gamle norske barn må være for å ha rett til å velge utdanning selv, hvilke land Norge grenser til, hva som er Navs hovedmål og hvor du må henvende deg for å bytte fastlege? Spørsmålene er hentet fra en samfunnsfagsprøve for innvandrere, og nå vil regjeringen stille krav om at alle innvandrere må bestå en slik prøve før de får innvilget Nå skal det bli vanskeligere å bli norsk Regjeringen vil kreve at innvandrere består en prøve i samfunnskunnskap for å bli norske statsborgere. I praksis kan det bety krav om at innvandrere har større kunnskap enn nordmenn om det norske samfunnet, mener Organisasjonen mot offentlig diskriminering. Problematisk: – Med regjeringens forslag vil vi risikere at folk blir utestengt fra statsborgerskap fordi myndighetenes tilbud om opplæring ikke har vært godt nok, advarer Heidi Wyller hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Bildet er fra en seremoni for nye statsborgere i Oslo rådhus. Statsborgerskap. Dokumentert kunnskap om samfunnet du bor i, bør være en forutsetning for å bli fullblods nordmann, mener regjeringen. – Norsk statsborgerskap skal henge høyt, fastslo barnelikestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne da hun la fram regjeringens forslag til skjerpede krav for å få statsborgerskap. I tillegg til bestått prøve i samfunnskunnskap vil regjeringen kreve grunnleggende norskkunnskaper før innvandrere kan få norsk pass. Språkferdighetene skal dokumenteres gjennom en obligatorisk muntlig prøve. – Kan virke ekskluderende Regjeringens forslag har vært ute på høring, og høringsfristen gikk ut 24. januar. Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) er kritisk til forslaget. (Foto: Linda E. Eide/Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015