Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 1-2015 11 Eksklusive nyheter om inkludering Ekskludert! avslører! IKKESANT...? Krekar-saken inspirerer regjeringen: Vil ha mulla-løft for integrering Vedtaket om å tvangsbosette mulla Krekar på Kyrk- sæterøra i Sør-Trøndelag har inspirert regjeringen til å tenke nytt i integreringspolitikken. Nå skal det gjennomføres en massiv tvangsflytting av innvan- drere fra Oslo og ut på landsbygda, ifølge et hem- melig regjeringsnotat. Opphopning av dårlig integrerte innvandrere i Oslo er et stort problem, og utviklingen av gettoer og paral- lellsamfunn må møtes med drastiske mottiltak, mener regjeringen. «Vi vil ta i bruk Krekar-metoden for å styrke inte- greringen», skriver regjeringen i et konfidensielt notat Ekskludert! har fått tilgang til via varslernettstedet In- clusiveleaks. «Alle innvandrere som bor i Oslo, skal pålegges å ta en prøve i norsk og samfunnskunnskap. De som stryker på prøven, vil bli utvist fra Oslo og bosatt på småsteder rundt omkring i landet. Der vil de få forbud mot å snakke noe annet språk enn norsk på offentlige steder», heter det i notatet. VIL STANSE AVFOLKNING Etter tre år på landsbygda vil innvandrerne kunne ta prø- ven på nytt. De som da svarer feilfritt på spørsmålene i samfunnskunnskap og snakker flytende norsk, vil få lov til å flytte tilbake til Oslo. De som gjør små feil på prøven, men likevel får ka- rakteren bestått, vil få lov til å flytte til Bergen, Trondheim og Kristiansand. Alle som stryker, må fortsatt bli boende på bygda. – Dette vil bli et gigantisk mulla-løft for integrering og et viktig bidrag til å stanse avfolkningen av landsbygda. Det viser at vi i Fremskrittspartiet har et bankende hjerte for utkant-Norge, sier partiets integrerings- og distrikts- politisk talsmann Ola Nordmann til Ekskludert!. (Illustrasjon: Shutterstock/Henning Smogeli) Begeistring i Senterpartiet – Vi gir vår helhjertede støtte til innføring av Krekar-modellen i integreringspolitikken, sier utkantpolitisk talskvinne Bente Bonde- landet i Senterpartiet. Hun mener landlivets gleder er nøkkelen til god integrering. – Når folk ikke skjønner sitt eget beste, må tvangstiltak tas i bruk. Og når innvandrere kommer ut av den menneskefiendtlige Oslo-gryta og får oppleve den herlige norske landsbygda, vil de raskt bli forvandlet til patriotiske nordmenn, utbryter Bente Bonde- landet entusiastisk. – Krekar-modellen vil også gi et økonomisk løft for utkant- Norge. Vi ser for oss at voksenopplæring for innvandrere vil bli en viktig attåt-næring for norske bønder, tilføyer Bondelandet. EKSKLUDERT!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015