Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 42 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 7-2014 43 FRAORDTILHANDLING LANSERING: Onsdag 3. september lanserte PsykiskhelseProffene sine råd for et bedre psykisk helsevern for barn og unge. 20 prof- fer fra hele Norge snakket til rundt 150 frammøtte fra Stortinget, Helsedepartementet og Helsedirektoratet, samt fagfolk fra ulike institusjoner. ForandringsFabrikken har i ti år arbeidet for å løfte barn og unges stemmer direkte til de som kan forandre. Det siste prosjektet er Psykiskhelse- Proffene, et samarbeidspro- sjekt med Rådet for psykisk helse. 8 Hvordan har dere gått fram? – Vi tok kontakt med ulike instanser som har unge til behandling for psykiske pro- blemer. De fant ungdommer blant sine pasienter som hadde lyst til å dele sine erfa- ringer. Responsen var stor, vi stoppet da vi hadde 120 ung- dommer fra hele landet, sier fabrikkleder Marit Sanner. 8 Hvordan fikk dere dem til å snakke om så vanskelige ting? – De møttes i grupper på åtte steder i landet. Der ble de in- vitert til å dele vanskelige er- faringer og gjøre disse om til råd som kunne hjelpe andre unge som kom etter dem. Erfaringene formidles med mål om å inspirere, ikke kritisere. Kritikk skaper motstand. – Vi har ingen skjemaer, men stiller åpne spørsmål. Et enkelt spørsmål som «Hva har hjulpet godt og hva har ikke hjulpet av den hjelpen du har fått» utløser et ras av erfaringer. Få hadde fått dette spørsmålet tidligere. Det er et tankekors at det ikke er større nysgjerrighet i helsetjenesten for hvordan de unge selv opp- lever den hjelpen de får. 8 Hvordan skaper dere tillit hos ungdommene? – Vi tar oss tid til å gjøre van- lige ting som å prate om gode ting, spise pizza og tulle og tøyse med dem. Unge har fortalt oss at det må være mye varme og humor i rommet dersom de skal snakke om det som er vanskelig. Vi ønsker også gode erfaringer velkom- men. De kan inspirere andre til endring. 8 Hvem får rapporten med rådene fra ungdommene? – Helseministerne og statsmi- nisteren har fått den, noen fra helsedepartementet og – di- rektoratet også. Men her skal vi på flere besøk. Etter lan- seringen har mange BUP'er bestilt besøk av proffene. Vi skal også besøke utdannings- institusjonene – og gi viktige innspill til dem som arbeider med en ny folkehelsemel- ding. Ungdommen vil bli sett som hele mennesker, møte mindre fagspråk og færre behandlere. 8 ForandringsFabrikken samarbeider også med andre unge i hjelpesystemer, for eksempel BarnevernsProf- fene. Får det de sier politiske konsekvenser? – BarnevernsProffene har jobbet lengst og arbeidet der har ført til endring i lov og forskrifter. Flere kommuner har invitert ungdommer inn til samarbeid, og dette gjør nå kommunale barneverns- tjenester bedre, sier Marit Sanner. TEKST: ELISABETH ARNET (Foto: Morten Brun) Unge stemmer vil ha makt «PsykiskhelseProffene» deler raust sine erfaringer fra det psykiske helsevernet. Nå har ungdommene lansert sine råd til myndigheter og fagfolk. De vil bli hørt. De vil bli sett.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014