Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 43

AKTUELT 28 NR 7-2014 | WWW.VELFERD.NO TEKST OG FOTO: ELISABETH ARNET IKKE MYSTISK: – Jeg vil ikke gi Nav skyld for alt som er vondt og galt. Men det kulturfokuset som har vært gjør den gjensidige mistilliten mellom Nav og somaliere mer mystisk enn den er, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. Somalieres møte med Nav: Kulturforskjeller forklarer ikke problemene – Et ensidig fokus på kulturforskjeller har vært en avsporing. Somalierne blir ikke motløse av kulturelle årsaker, men fordi Nav ikke har de nødvendige virkemidler til å få dem i fast jobb, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014