Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 43

24 NR 7-2014 | WWW.VELFERD.NO TANKERANGLING Elisabeth Arnet, journalist i Velferd (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) UTSYN DANMARK: Unge ser lyst på økonomien Unge dansker har større tiltro til sin egen og samfunnets økonomi enn unge i andre land. Det viser en undersøkelse konsulentselskapet MSLGROUP har foretatt blant 8 500 unge i 17 land. Mer enn halvparten av unge dansker tror at den danske økonomien vil se bedre ut om et år. Bare hver tredje av de unge i alle landene sett under ett har samme positive forventning, skriver det danske Ugebrevet A4. Danskenes relativt store optimisme henger sammen med at Danmark ikke er rammet like hardt som andre land av den økonomiske krisen i Europa. – Vi har blitt skånet under krisen. Vår levestandard har ikke gått ned på samme måte som i mange andre land, sier manager Marie Honoré i MSLGROUP til Ugebrevet A4. AFGHANISTAN: Verste land for eldre Afghanistan er det verste landet i verden å være gammel i, med Mosambik og Palestina på plassene foran. Det er konklusjonen i en rangering av situasjonen for eldre i 96 land, Global AgeWatch Index, fra organisasjonen HelpAge International. Norge rangeres som det beste landet i verden for eldre, etterfulgt av Sverige og Sveits. I dag er det om lag 870 millioner mennesker over 60 år i verden. I 2050 er det ventet at antallet vil øke til over to milliarder, ifølge HelpAge International. En bruker er en bruker er en bruker – Ingeniøren, Direktøren, Sjåføren, Frisøren, Suffløren, Konduktøren, Sykepleieren, Hjelpepleieren, Hjelpemann ,på bil Tallknekker`n, Snekker`n Hacker`n, Den sjenerte, Den blaserte, Den engasjerte, Den etablerte, Den barberte, Den rolige, Den urolige, Den lattermilde, Den gråtkvalte, Den sedate, Den ultimate late, Den stive, Den fiktive, Den kreative, Den kollektive Individualisten, Separatisten, Adventisten, Sosialisten, Kapitalisten, Den dømmende, Den drømmende, En bruker er en bruker er en bruker – eller? «En bruker er en bruker – eller?»

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014