Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 43

AKTUELT 20 NR 7-2014 | WWW.VELFERD.NO Serie: IA-AVTALEN – visjon og virkelighet For to og et halvt år siden sluttet Runar Todok i sin daværende jobb. Han følte seg klar for nye utfordringer. Tok sikte på å finne en ny jobb der han fullt ut kunne bruke sin erfaring og kompetanse og få utløp for sitt 55 år – og for gammel for arbeidslivet? Runar Todok (55) har søkt på 150 jobber og vært på 40 jobbintervjuer. Uten å få napp. Han har erfart at porten inn til arbeidslivet er trang når du har passert 50 år. TEKST OG FOTO: ØIVIND FJELDSTAD BREDT ENGASJEMENT: Runar Todok kan vise til et bredt engasjement og mange tillitsverv i politikk og organisasjonsliv, men opplever at dette tillegges lite vekt. – I jobbintervjuer har jeg sjelden fått spørsmål om dette engasjementet. Det er liten interesse for hva det betyr, sier han. samfunnsengasjement. Jobbjakten har imidlertid vært langt vanskeligere enn 55-åringen hadde forestilt seg. Mens politikere snakker seg varme om hvor viktig det er at folk står lenger i jobb, og dette er et av hovedmålene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), har Todok opplevd at alder er en barriere når du søker jobb. – Jeg har sendt inn cirka 150 søknader

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014