Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 16 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 7-2014 17 EKSKLUDERT! Eksklusive nyheter om inkludering Kristelig Folkeparti støtter regjeringens forslag om å frata uføre retten til å handle billig alkohol og tobakk ved utenlandsreiser. – Av omsorg for de uføres helse stiller vi oss hundre prosent bak forslaget fra regjeringen, sier KrFs avholdspolitiske talskvinne Pernille Promille. – Røyk og alkohol er helseskadelig, og taxfree-salget fører til økt konsum. Uføre er spesielt utsatt for de negative konsekvensene av dette, ettersom de generelt har en vesentlig dårligere helse enn folk som er i arbeid, påpeker Pernille Promille. Ekskludert! Avslører! HEMMELIG FORSLAG FRA REGJERINGEN: Vil ta taxfree-kvoten fra uføre Regjeringen vil frata uføre retten til å handle billig alkohol og tobakk ved utenlandsreiser, ifølge et internt regjeringsnotat. Forbud mot taxfree-handel vil få flere uføre i jobb, mener de blåblå. Regjeringen har i all hemmelighet planlagt en rekke tiltak som vil ramme folk på uføretrygd. Det går fram av et konfidensielt regjeringsnotat Ekskludert! har fått tilgang til via varslernettstedet Inclusiveleaks. Notatet har tittelen «Pisk som virkemiddel i velferdspolitikken» og inneholder blant annet et forslag om nye regler for taxfree-handel. Mens taxfree-kvoten for kjøp av alkohol og tobakk ble økt i sommer, vil regjeringen erne kvoten helt for folk som mottar uføretrygd fra Nav. – Regjeringens politikk er at det skal lønne seg å jobbe, og dette tiltaket vil støtte opp under arbeidslinja, sier Frps arbeidspolitiske talsmann Anders Arbeidsmand til Ekskludert! – Når deltakelse i arbeidslivet belønnes med mulighet til å kjøpe billig røyk og sprit, er vi overbevist om at flere uføre vil komme ut i jobb. Forslaget vil også stimulere til å kombinere trygd og arbeid, ved at taxfree-kvoten vil bli justert etter uføregraden. En som er 50 prosent ufør og 50 prosent i jobb, vil belønnes med halv taxfree-kvote, forklarer Arbeidsmand. GRENSESAMARBEID MOT UFØRE-HANDEL Gjennom det europeiske Schengen-samarbeidet vil nor- ske trygdemottakere bli registrert i alle Europas taxfree- butikker. – Ekspeditører i disse butikkene vil få instruks om å av- vise norske uføre som forsøker å handle billig alkohol og tobakk, forteller regjeringens Schengen-koordinator Gunnar Grenseland. Fortsatt vil det være mulig å handle billig sprit og tobakk på flyplasser utenfor Europa. – Men for uføretrygdete vil det være ulovlig å ta med seg disse varene inn i Norge, sier Grenseland. Ftøtter taxfree-kutt IKKESANT...?

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014