Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 43

16 NR 7-2014 | WWW.VELFERD.NO AKTUELT «En av mine saker, som jeg har kjempet for i snart åtte år, er å få på plass et Nav-ombud», sa daværende stortingsrepresentant Robert Eriksson i Stortinget 18. juni 2013. Sammen med andre representanter fra Fremskrittspartiet ba han den daværende rødgrønne regjeringen om å få på plass et slikt ombud i løpet av året. Fire måneder overtok Eriksson som arbeids- og sosialminister, og han har nå sittet et drøyt år i statsrådstolen. Noe forslag om å opprette et Nav-ombud har imidlertid ikke kommet fra den blåblå regjeringen, selv om også Høyre ville ha et slikt ombud da partiet var i opposisjon. SV presser på Nå ønsker stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV fortgang i saken. I mai la hun fram et forslag om at Stortinget ber regjeringen sørge for å få opprettet et Nav- Nav-ombud i det blå. I opposisjon mente Robert Eriksson og Fremskrittspartiet at det hastet å få på plass et Nav-ombud. Nå vet ikke Eriksson lenger om han vil ha et slikt ombud. – Et klart tilbaketog, mener Karin Andersen fra SV. TEKST: ØIVIND FJELDSTAD ombud snarest mulig. Stortingets arbeids- og sosialkomité har saken til behandling og har i den forbindelse bedt om arbeids- og sosialministerens synspunkter. Erikssons svar avdekker at han ikke er like sikker som før på at det er behov for et Nav-ombud. I svarbrevet viser han til at regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe for å gjennomgå Nav. Ekspertgruppen skal legge fram sin sluttrapport i mars neste år. Et Nav-ombud er «et aktuelt virkemiddel», skriver Eriksson i sitt svar til komiteen. «Jeg ønsker imidlertid å avvente den ovenfor nevnte ekspertgruppens rapport før jeg tar endelig stilling til om det bør etableres et Nav-ombud», skriver Eriksson i brevet. – Et klart tilbaketog – Svaret fra Robert Eriksson er omtrent en blåkopi av svaret vi i sin tid fikk fra Arbeiderpartiet, sier Karin Andersen. Da SV satt (Foto: Werner Juvik) i regjering hadde partiet lite hell med å få regjeringspartner Arbeiderpartiet til å gå inn for å opprette et Nav-ombud. – Det skremmer meg at arbeidsministeren ikke har lagt seg mer i selen i saken. Det er et klart tilbaketog og tyder på at engasjementet ikke stakk så dypt. Hadde dette vært en viktig sak, så hadde han gjort noe med det, sier Andersen. SV-representanten mener det er mer behov for et Nav-ombud enn noensinne. Hun peker på at et slikt ombud vil ha flere viktige funksjoner. – Ombudet skal hjelpe folk i møtet med byråkratiet. De mest vanskeligstilte trenger slik hjelp. Og ved systematisk å samle erfaringer, kan et Nav-ombud gi myndighetene råd om hvordan systemet kan forbedres. Velferd har forsøkt å få en kommentar fra Robert Eriksson til denne saken uten å lykkes. JA TIL OMBUD: Som stortingsrepresentant krevde Robert Eriksson at det ble opprettet et ombud for Nav-brukere. TJA TIL OMBUD: Som arbeids- og sosialminister har ikke Robert Eriksson tatt stilling til om han vil ha et Nav-ombud.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014