Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 43

UTGAVE 7/2014 - ISSN 0809-5302 Utgiver: Stiftelsen Sosial Trygd Styret i stiftelsen: Alf Sandve, prosjektleder, Tyrilistiftelsen (styreleder), Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver, Norges Blindeforbund • Lise Fjeldvik, seniorrådgiver, Nav Hjelpemidler og tilrettelegging • Elisabeth Erlandsen, daglig leder, AS Varbas Redaksjonens adresse: Torggata 10, 0181 Oslo Tlf: 22 85 07 70 www.velferd.no Ansvarlig redaktør: Tore Kristensen 922 311 73 kristensen@velferd.no Trykkansvarlig: Polinor AS Journalister: Elisabeth Arnet 971 22 134 arnet@velferd.no Øivind Fjeldstad 91 19 80 06 fjeldstad@velferd.no Velferds redaksjonsråd: Thorgeir Hernes, avd. dir. NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet • Tone Alm Andreassen, forskningsleder for Helse, omsorg og velferd, HiOA • Steinar Kristiansen, seniorrådgiver, Norges forskningsråd, Avd. for velferd og samfunnsutvikling• Bashe Musse, spesial- konsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune • Bjørg Karin Bjåland Buttedahl, kommunika- sjonssjef, IMDi • Johanna Engen, styreleder, Velferdsalliansen Lay-out: Henning Smogeli 900 38 014 smogeli@velferd.no Fotograf: Werner Juvik 900 23 050 Forsidefoto: Werner Juvik Sprikende Nav- praksis overfor funksjons- hemmede 12 VELFERD | NR7-2014 UTGIVER REDAKSJON 2 NR 7-2014 | WWW.VELFERD.NO 6 Attføring på ordentlig på PS:hotell 22 Navs forsvars- kjempe INNHOLD Nei Ja Kanskje Kort nytt .................................................................. 4 HOVEDSAKEN: PS:hotell: Sjekker inn i arbeidslivet ...................................... 6 Kvalifiseringsprogrammet for dummies ............ 11 Sprikende Nav-praksis overfor funksjonshemmede ................................. 12 Det er vondt å være ung – i Danmark ................ 14 Nav-ombud i det blå ............................................. 16 Ekskludert! .............................................................. 17 KRONIKK: Heidi Skaara Brorson: Pleiepenger for pårørende i livets siste fase ..... 18 55 år – og for gammel for arbeidslivet? ............. 20 AKTUELL PROFIL: Bjørn Gudbjørgsrud: Navs forsvarskjempe ............................................. 22 TANKERANGLING: Elisabeth Arnet .............................. 24 Utsyn ........................................................................ 24 VELFERDKOMMENTAREN: Knut Røed: Kvalifiseringsprogrammet virker! ........................ 26 Somalieres møte med Nav: Kulturforskjeller forklarer ikke problemene ....... 28 Bokhylla .................................................................. 31 TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Navs avslag gjorde at Nina risikerte å miste jobben .......................... 32 Stor vilje til inkludering, men misnøye med Nav ................................................. 34 Ikea-Mølla-samarbeid: Tett oppfølging får innvandrere i jobb ............................................ 38 FRA ORD TIL HANDLING: Unge stemmer vil ha makt .................................. 43

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014