SKIsport

Utgave 6 2014

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/402679

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 83

38 • SKIsport 06/14 TEMA • HJEMMESKIBODEN D et finnes mange muligheter dersom du har planer om å lage deg en egen ski- og smørebod hjemme. Øystein Grue fra Kløfta er far til skiskyttertalentet Kristian Grue, og for han var det viktigste å få et enkelt, men godt arbeidsrom for prepare- ring og smøring av ski til trening og konkur- ranser. – For min del går det på tilrettelegging. Kristian ble etter hvert mer og mer ivrig på skiskyting, og kravet til skipreparering økte med årene. Nå bruker jeg stort sett smørebo- den for å dekke behovet til grunnpreparering og forhåndsarbeid før Norges Cup-helger og andre større skirenn, forteller Øystein Grue. GULV OG AVKJØLINGSMULIGHET Det lille, men oversiktlige smørerommet fremstår som enkelt, men praktisk da SKI- sport avlegger et besøk på Kløfta i septem- ber. Det er et tydelig bevis på at det med relativt enkle grep kan gjøre smørejobben både enklere og mer effektiv. En smøreprofil i kjelleren kan fungere fint for mange, men en fastmontert benk er mer stødig, og du har også bedre kontroll på smøreverktøyet. – Hva var det viktigste da du bygde om boden til smørerom? – Det var at det var tilstrekkelig armslag til å jobbe og til å holde orden på utstyret. Det er også viktig med et ordentlig gulv som er enkelt å gjøre rent, forklarer Grue. I hans smørerom er det lagt gammel parkett på opp- bygd og isolert gulv, og boden ligger praktisk til med utgangsdør til både terrasse og gara- sje for enkel nedkjøling av glider, pulver og basesmøring. VIKTIG MED ORDEN Orden og kontroll er et gjengangsord når Øystein Grue ivrig forteller om sitt smø- reromprosjekt. – Med full jobb er det ikke alltid du har like god tid, og da er det viktig å ha orden på utstyret. Smøreboden gjør at jeg har alt utstyr i ett rom, og jeg kommer lettere i gang. I tillegg må jeg ikke nødvendigvis rengjøre rommet med en gang etter at jeg har brukt det, ettersom rommet i vintersesongen pri- mært brukes til skipreparering, fortsetter Grue og gjør det klart at det er deilig å ha et rom som brukes til utelukkende én ting. Det er Øystein Grues tips til dem som ønsker å lage seg egen ski- og smørebod hjemme. VERKSTEDARBEID: Miljø og reng jøring er viktig i smøreboden til Øystein Grue ettersom han ser på smørejobben som et slags verkstedarbeid. - GJØR DET ENKELT TEKST: EIRIK LUND RØER. FOTO: ØYSTEIN GRUE/EIRIK LUND RØER Øystein Grues tre råd til deg som skal bygge smørerom: 1. Bruk et rom som ikke skal bru- kes til andre aktiviteter, men utelukkende til ski og skiprepa- rering. 2. Ta dine forhåndsregler i forhold til støv, søl og miljø. Bruk klær som tåler å bli skittent, og maske for å beskytte mot støv. Dette er som en type verksted- arbeid å regne. 3. Det er en stor fordel å ha kon- troll på temperatur og fuktig- het. Smørerommet bør ha lukkede dører, men samtidig med mulighet for utlufting. 3 råd UTSTYR: Det er mye smøreverktøy som trengs for et godt resultat, og da er det greit med praktiske hyller som på dette bildet.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of SKIsport - Utgave 6 2014