Pedlex

Skoleledelse i praksis

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/293343

Contents of this Issue

Navigation

Page 175 of 175

Om forfatterne Lisbeth Ehrstedt har adjunktutdanning med psykologi og engelsk mellomfag samt historie grunnfag. Hun har videre- utdanning fra BI innen arbeidsrett, organisasjon og ledelse, prosjektadministrasjon og personaladministrasjon. Hun er sertifisert coach fra Erickson Coaching Nordic og ICF. Ehrstedt har i en årrekke jobbet med ledelse, organisa- sjonsutvikling, HR og coaching i ulike skoler – blant annet på Ullern videregående skole. Hun har videre jobbet som opplæringsansvarlig, HR-rådgiver, organisasjonsutvikler og prosjektleder i andre bransjer. Hun har også jobbet som lærer. Pål Riis er forfatter og rektor ved Ullern videregående skole i Oslo. Riis har lektorutdanning med norsk hovedfag og historie mellomfag fra UIO og mellomfag i idrett fra NIH. I 2001 ble han rektor ved Ullern videregående skole. Fra 2001 har skolen gjennomført en omfattende snuoperasjon fra å være nedleggingstruet og svært dårlig søkt til å bli en av landets beste videregående skoler. For perioden 2006–08 utnevnte Kunnskapdepartementet skolen til Nasjonal demonstrasjonsskole, og i 2008 fikk den HR- Norges kompetansepris for arbeidet med bred og vellykket kompetanse- og organisasjonsutvikling. Riis har videreutdannet seg i utdanningsledelse ved UIO og er sertifisert coach gjennom coachutdanning ved Erickson Coaching Nordic.

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Skoleledelse i praksis