Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 63 of 73

DEL 3 Hva leste du nå? Skoleledelsens ansvar og oppgaver nArbeid med læringsmiljø må gis oppmerksomhet og prioriteres tidsmessig. Skoleledelsen nSkolens ledelse må i samarbeid med lærerne utarbeide interne ordensregler og felles holdKlasseregler Lærernes felles ninger til mobbing, vold og annen uakseptabel praksis og rutiner atferd samt rutiner for håndtering av reglene. nSkolens ledelse og et utvalg av lærere (planIndividuell elevtiltak/ Foreldresamarbeid gruppe, komité) må bestemme hvordan dette Elevsamtaler skal jobbes med på trinn og i team, og hvordan Positiv kommunikasjon det følges opp og evalueres. nSkolens ledelse er ansvarlig for å yte støtte når lærere har behov for det i arbeidet med å utvikle læringsmiljøet i sin elevgruppe (skolevandring, veiledning, støtte på teammøter, i elevsamtaler og i foreldresamarbeid). nSkolens ledelse må gi arbeid med læringsmiljø et kontinuerlig fokus og være rollemodeller for arbeidet. 63

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?