NCF

#4 2013

Medlemsbladet glutenFRI er bladet for deg som vil være oppdatert om cøliaki, dermatitis herpetiformis og glutenfritt kosthold.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/228555

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 43

NCF TESTER ØL Vi har testet 11 typer øl – alle er merket med cross grain symbolet eller tekst som forteller at ølet er glutenfritt. NCF anbefaler at personer med glutenintoleranse drikker øl som er merket glutenfritt. Tidligere har ingen norske bryggerier laget glutenfritt øl og importen av øl har vært lav. Dette har bedret seg de siste årene, og i dag finnes det et bredere utvalg. Glutenfritt øl kan skaffes både i dagligvareforretninger og på Vinmonopolet. På utesteder er ikke utvalget så stort ennå, så det kan være lurt å spørre etter det slik at behovet blir synliggjort. OM TESTINGEN Ølet ble testet blindt og vurdert etter kriteriene: aroma, utseende, smak, munnfølelse og generell vurdering. Ølen ble bedømt innenfor klassene «pils», «øl basert på glutenfrie råvarer» og «andre typer øl». Karakteren som fremkommer i testen er gitt som et gjennomsnitt av dommernes poeng. Karakterskalaen gikk fra 6 som toppkarakter til 1 som laveste karakter. Pris ble ikke vurdert, da den kan variere fra butikk til butikk. 38 Nr. 4 - 2013 - glutenFRI

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of NCF - #4 2013