Kondis

Kondis Utgave 6 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1152398

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 71

5 Kondis 6 • 2019 Jeg har løpt mange løp opp gjennom årene, både i Norge og i utlandet. Jeg har naturlig nok møtt massevis av forskjellige mennesker. Jeg har løpt i byer, ved sjøen og i fjellene. Det har vært dårlig vær fra tid til annen også, men aldri helt kritisk. At været forandrer seg fort, har jeg erfart. Dermed har det som i utgangspunktet så ut til å bli en helt nydelig tur, i løpet av kort tid blitt noe annet. Da føles det ikke fullt så trygt og bra lenger. Heldigvis har jeg vært heldig og unngått drastiske hendelser. Så heldig var altså ikke Silje Fismen. Hun døde etter et lynnedslag i fjellene i Italia under et ultraløp i sommer. Det hele er veldig tragisk og burde selvsagt ikke ha skjedd. Men hun var altså på feil sted til feil tid – og hadde maks uflaks. Uansett er det fortsatt like trist, og på vegne av hele Kondis kan jeg bare kondolere til de etterlatte. Sikkerhet i høysetet Vi beveger oss hele tiden mot det å gjøre ekstre- me øvelser, og det har sine farekilder. Vi som utøvere blir nok i mange tilfeller dratt mot det å delta i de mer ekstreme konkurransene. Fordi det er tøffere. Dette stiller veldig store krav til deg og meg – og ikke minst til arrangørene – for sikkerheten må alltid være i høysetet. I dette tilfellet gjorde nok arrangøren det de kunne, men så kommer altså de parame- terne som det ikke er så enkelt å ta høyde for. Vi har også Tour de France friskt i minne der det egentlig bare var flaks at ingenting farlig oppstod under den etappen i fjellene da nedbør dagen før og samme dag resulterte i jordras. Naturkreftene er heftige og uberegnelige! Ut av det blå Selvsagt skal vi utfordre oss, det er jo en del av det å være menneske. Sånn har det vært siden tidenes morgen. For hele tiden å komme videre, så har det – i fremskrittets tegn – vært gjort nok av halsbrekkende prosjekter med ikke så bra utfall. Når det er sagt, så kan det også skje saker helt ut av det blå. For vi har ikke alltid kontroll. Men det vi kan kontrollere selv, er det å stoppe i tide. Det er en vanskelig øvelse. Jeg vet det av egen erfaring. Den interne kommunikasjonen kan noen ganger bli irrasjonell, og da kan det for mange bli et must å fullføre for omtrent enhver pris. I kampens hete glemmer vi nok noen ganger det med å bruke fornuften. Silje Fismen likte å løpe i fjell. Hun hadde gjort det mange ganger. Hun elsket det helt sikkert, og det ga henne like sikkert fantastiske opplevelser. Snu i tide Jeg er også ute etter opplevelser, og litt vær og vind har vi nok alle godt av. Men det vi kanskje glemmer noen ganger, er at vi må ha respekt for det som skjer i atmosfæren rundt oss. Så den fjellvettregelen om å snu i tide, er i aller høyeste grad reell. Snart er det høst, og den siste store delen av løpssesongen er straks i gang. Du skal agere som før, men bare huske litt på den siste detal- jen om å tørre å si stopp når faren er der. Den beste måten vi kan hedre Silje Fismen på i vårt lille løpsmiljø, er at vi tør å stoppe i tide. I mitt hjerte skal jeg tenke på de opplevel- sene jeg har mens jeg holder på, og samtidig sørge for at det blir gode opplevelser i ettertid også for de rundt meg. Vi er noen ganger egois- tiske og glemmer de som er rundt oss. Det gjelder for arrangører også: Ikke tenk penger alltid, tenk opplevelser og idrettslig kappestrid under sikre og trygge rammer. Det som ikke skulle ha skjedd Tim Bennett 15% rabatt på alle ordinære priser til medlemmer av Kondis Norsk organisasjon for kondisjonsidrett og Den Norske Maratonklubb Kondis Post- og besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 Oslo Telefon: 22 60 94 70 Internett: kondis.no E-post: [email protected] Kundeservice medlemskap/bladdistribusjon: Telefon: 23 33 91 72 E-post: [email protected] Ansvarlig redaktør: Marianne Røhme Tlf.: 415 09 061 E-post: [email protected] Redaktør: Runar Gilberg Tlf.: 482 58 496 E-post: [email protected] Terminlisteredaktør og journalist: Bjørn Johannessen Tlf.: 489 99 460 E-post: [email protected] Ung-Kondis-medarbeider: Ingrid Lorvik Redaksjonskomité: Runar Gilberg Else Husa Janicke Bråthe Andreas Grøgaard Yngvar Andersen Tim Bennett Bjørn Johannessen Marianne Røhme Faste medarbeidere: Inge Asbjørn Haugen, Kenneth Harlem, Ane Korsvold Annonser: Trond Hansen, tlf.: 412 78 472 E-post: [email protected] Design og layout: Polinor AS Trykkansvarlig: Polinor AS Opplag: 24 921 eks. Abonnement: Kr 589 Medlemmer: Gratis Medlemskap i 2019: Hovedmedlem: 589 kr. Pensjonister (+67): 393 kr. Ungdom 20-25 år: 393 kr. Unge under 20 år: 196 kr. Familiemedl. over 20 år: 196 kr. Familiemedl. under 20 år: 98 kr. Neste utgivelse: Kondis nr. 7 – 25. september 2019 Annonsepriser i ordinære utgaver: A: Vanlige annonser 4 farger B: Arrangementsannonser farger 1/1 side: A: 16 900 B: 9 000 1/2 side: A: 9 850 B: 5 250 1/4 side: A: 5 650 B: 3 000 1/8 side: A: 3 350 B: 1 850 Prisene oppgitt ved trykkferdig original. Tillegg om annonsen skal settes etter manus. Prisene er oppgitt eksklusiv mva. ISSN 0802-0698

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 6 - 2019