Kondis

Kondis Utgave 6 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1152398

Contents of this Issue

Navigation

Page 32 of 71

33 Kondis 6 • 2019 UNDER LUPEN Hva innebærer egentlig prestasjonene vi ser på tv, leser om i avisene, hører på radiosporten eller blir gjenfortalt fra venner og bekjente? Får vi en reflektert forståelse gjennom disse kanalene? Hvor raskt er egentlig «sinnsykt raskt» og «sjukt imponerende»? I spalten Under lupen studeres ulike prestasjoner med lupe for å kunne oversette de til menneskelige termer. Slik gir vi en injek- sjon av kunnskap og innsikt, og bragdene vil settes i perspektiv. Da Kristian Blummenfelt klokket inn til 3.29.04 på Ironman 70.3 i Bahrain 8. desember 2018, sjokkerte han en hel tri- atlonverden – seg selv inkludert. Han hadde tilbakelagt 1,9 kilometer svømming, 90 kilometer sykling og 21,1 kilome- ter løping raskere enn noen andre hadde gjort tidligere. Dermed satte han ny (uoffisiell) verdensrekord. Verdensrekord er åpenbart fantastisk og oppsiktsvekkende. Likevel mener mange at triatletene ikke får den anerkjennelsen de fortjener da Ola Nordmann ikke har et spe- sielt sterkt forhold til idretten og gjerne ikke bedriver slike kraftanstrengelser selv. 3.29.04 på Ironman fremstår for mange «bare» som en svært god tid. En tid man åpenbart aldri vil være i nærheten av å oppnå selv. Legger man prestasjonen under lupen, får man i det minste muligheten til å fatte bragden. Slik vil man også kunne anerkjenne og hylle den. 1,9 kilometer tilsvarer 76 lengder i et 25 meters svømmeanlegg. I åpent farvann er utfordringen vesentlig større. Likevel, Blummenfelts snittfart tilsvarer 17 sekunder på hver lengde. Med god flyt i svømmingen var Blummenfelt blant de første opp av van- net, men 21 minutter og 36 sekunder med bortimot maksimal innsats krever sin mann. Likevel maktet Blummenfelt å gjennom- føre den påfølgende 90 kilometer lange syk- keldistansen med 46,15 km/t i snittfart. Han syklet først 50 kilometerne alene, før de reste- rende 40 kilometerne ble syklet som en slags lagtempo med en sterk norsk trio med ver- densrekorden for øye. Selv svært godt trente syklister ville risi- kert å være helt kokt etter en slik anstren- gelse. Man har gjerne ønske og behov for rask energi i form av mat og drikke, tørre klær, medisinsk behandling eller isbad, og litt tid til å summe seg for å komme til hektene igjen. Kristian Blummenfelt hadde tid til ver- ken det ene eller det andre. Han trakk raskt løpeskoene over føttene og la i vei på konkur- ransens tredje og avsluttende del: halvmara- ton. Med snittfart på 3.10 per km (≈ 19 km/t) tilbakela han en utmattende halvmaraton på 1.06.58. En relativt sterk tid i seg selv. Med 2 timer og 18 minutter svært hard konkurranse i beina er prestasjonen oppsiktsvekkende og eventyrlig! Mange drømmer om en slik tid med opti- male forberedelser. Det kan derimot betraktes som et mareritt å forsøke etter 1,9 km svøm- ming og 90 km sykling. Ønsker du å teste hvor lenge du kunne holdt følge, kan du stille inn tredemølla på 19 km/t eller forsøke å løpe runder på en friidrettsbane på 1 minutt og 16 sekunder. Kristian Blummenfelts 3.29.04 er altså en fantastisk prestasjon! Ved å analysere brag- den med lupe blir den forhåpentligvis mer håndgripelig. Det kan heves over tvil at pre- stasjonen representerer noe av det ypper- ste norske toppidrettsutøvere har oppnådd. Derfor fortjener Kristian Blummenfelt også mer enn en uoffisiell verdensrekord. La oss skjenke han anerkjennelse og respekt, og skåle med lupene! Andreas Grøgaard Kristian Blummenfelts 3.29.04 på Ironman 70,3 Viser veg: Kristian Blummenfelt har vært en banebryter for norsk triatlon og gjort ting som knapt noen trodde var mulig. (Foto: Olav Aleksander Bu / Norges Triatlonforbund)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 6 - 2019