Kondis

Kondis Utgave 6 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1152398

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 71

24 Kondis 6 • 2019 I den følgende teksten presenteres fordeler og ulemper ved å utøve løpingen som en kollektiv idrett, samt tips til hvordan man kan unngå potensielle fallgruver og tilret - telegge for suksess med fellestrening. Løping er i utgangspunktet en indivi- duell idrett, om man ser bort fra stafetter. Resultatene avhenger av den enkelte utøve- ren. Løpes det for egne sjanser, feiler eller lykkes man alene. Mange velger også denne tilnærmingen i treningshverdagen. Men det er ikke nødven- digvis det som gir størst treningsglede – ei heller best resultater i konkurranse. Det å trene alene eller i gruppe represen- terer to veier til potensielt samme suksess. Noen trives best som ensom ulv. Andre jakter best i flokk. Disse «flokkene» varierer i stør- relse, treningshyppighet og struktur. De tar form av organiserte friidrettslag, mer eller mindre strukturerte vennegjenger, løpefelles- skap (eksempelvis Strava, RunKeeper, Nike+ og PolarFlow) eller løpegrupper på alle(!) slags nivå. I skrivende stund har Kondis gratis løpe- grupper åtte steder i Norge: Oslo, Årnes, Trondheim, Stord, Risør, Gran, Moelv og Skien. Bare i Oslo finner man – i tillegg til Kondistreninga – en rekke gratis løpegrupper, som Torshov Sport Runners, Treningscamp, Runner's World, Oslo Sportslager, Oslo Maraton med flere. Hvorfor trene sammen? Sosialt: Å trene sammen kan både gi nye bekjentskaper og venner, samt styrke forhol- det til eksisterende venner. Man kan dele fine opplevelser og gode historier, oppturer og nedturer, kunnskap, erfaringer, tips og triks. De fleste som gir fellestreninger et forsøk, synes det er veldig sosialt og artig! Motivasjon: Fellestreninger kan øke moti- vasjonen både før og etter økten, under- veis i selve økten og ellers i hverdagen. En forpliktelse kan få deg over dørstokken da sofaen frister som mest. En lagkamerat kan gjøre at du tar i litt ekstra på intervallene eller at du sakker farten tilstrekkelig under restitusjonstrening. Det å være en del av en løpegruppe skaper også identitet og tilhørig- het – motiverende elementer i seg selv. Gode løpevenner er som gatelys langs veien: De gjør ikke avstanden kortere, men de gjør den enklere å løpe. Oppmuntring og støtte: Løpevenner kan gjøre de fine turene enda finere og de harde turene vesentlig lettere. Konstruktiv kritikk: Fellestreninger gir anledning til å lære av hverandre. Man kan gi og få oppmuntrende komplimenter eller konstruktive tilbakemeldinger om hvordan ting kan gjøres annerledes og bedre. Man blir aldri utlært! Trene med noen som er bedre: Løper man med raskere eller mer utholdende løpere har man noe å strekke seg etter. Slik kan man selv øke egen treningskvalitet, eksempelvis i form av større fokus og oppmerksomhet, hjelp til fartsholding eller å ha andre løpere som refe- ranseramme med tanke på fart, skrittfrekvens og pust. TRENING Løpe alene eller i gruppe? Har du ønsker/planer om å begynne og løpe, eller løper du allerede aktivt og er usikker på om det er mest passende å løpe alene eller sammen med andre? Av Andreas Grøgaard Gruppetrening: På fellestreninger kan en få nye impulser. Drill- og spenstøvelser er et nokså fast innslag på Kondistreninga i Oslo der dette bildet er tatt. (Foto: Bjørn Johannessen)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 6 - 2019