Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1108864

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 35

S m å- s t o f f Sykling på skoleveien Noe å ta opp på foreldremøtet og i FAU? Sjekk ut mye godt innhold både for både hjem og skole på nettsiden tryggtrafikk.no. Trygg Trafikk oppfordrer ledelsen ved alle landets skoler å ta opp temaet sykling i skolens rådsorganer, og bli enige om felles anbefalinger i samarbeid med FAU. Veilederen Sykling på skoleveien – trygt frem og hjem, gir tips og råd. Veilederen kan lastes ned fra tryggtrafikk.no/ tema/skole. Du finner også en presentasjon på nettsiden som bygger på veilederen, og som er ment som en hjelp på møter mellom skolen og FAU. Lykke til! Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) 6 1/2019 Hjem og Skole Barn skal føle seg trygge på nett Barn og unge opp- lever at det er trygt å ferdes på nettet, men noen utsettes for mobbing, hatytringer og skadelig innhold. En ny rapport fra Universitetet i Oslo om nettbruken blant norske barn gir viktig kunnskap om barn og unges liv, og møte med ulike typer risiko på internett. Digitaliseringen endrer samfunnet Barn og unge lever i stadig større grad et liv integrert med mange ulike aktiviteter på internett og mange er «logget på» hele tiden. Internett gir mange muligheter til å få informasjon, kommunisere, lære og underholdes. Parallelt med denne utviklingen har digitaliseringen også endret kriminalitetsbildet. Nye kriminalitetsformer foregår på digitale plattformer, noe som også rammer barn og unge. – Vi ser av rapporten at barn og unge for det meste opplever at det er trygt å ferdes på nettet, men også at noen utsettes for mobbing, hatytringer og skadelig innhold. Det er viktig at politiet har oppdatert kunnskap om barn og unges nettvaner, slik at de kan jobbe fore- byggende og målrettet for å sikre trygge digitale omgiv- elser, sier statsråd Jon Georg Dale. Foreldre og lærere må ha kunnskap Barn og unge trenger råd og støtte når de opplever negative ting. Rapporten viser at en av fem ikke snakket med noen om det som skjedde sist de opplevde noe negativt på internett. Mange tyr til søsken og venner, men bare 1 av 4 sier at foreldrene snakker med dem om hva de skal gjøre med negative erfaringer på internett. Veldig få snakker med læreren sin eller med «noen som har som jobb å hjelpe barn». – Foreldre og lærere må være de trygge voksne som barn tør å åpne seg for. De må derfor ha kunnskap om barn og unges bruk av nett, mobbing og hets på nett. Voksne må tørre å stille de vanskelige spørsmålene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Kilde: regjeringen.no 1 Tilgang, bruk, risiko og muligheter Norske barn på Internett Resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge 2018 Elisabeth Staksrud, Kjartan Ólafsson

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2019